תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מצרתוכניתמ/ 15בית קברות בקיבוץ מצר. (גניזה).
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מצרתוכניתמ/ 154/ אשינוי יעוד שטח לשירותי דרך ומסחר.20/03/1990
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מצרתוכניתמ/ 208קיבוץ מצר.11/08/1994
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מצרתוכניתמ/ 408קיבוץ מצר
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מצרתוכניתמ/ 78קבוץ מצר11/05/1987
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מצרתוכניתמ/ 91מאגר לניצול מים שוליים, קיבוץ מצר05/03/1981
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מצרתוכניתמק/ מ/ 23שינוי בהוראות בניה לגבי תכסית קרקע בתחום אזור מאושר.22/10/1998
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מצרתוכניתמשח/ 31(מ / 78) - מצר31/03/1986