תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מעניתבקשה ועדה מקומית002/ 15/ ק/ נ/ 24קידוח נפט במענית
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מעניתבקשה ועדה מקומית003/ 15/ ק/ 24ציון אוויל אנד אינק - ביצוע קידוח מענית יוסף 3
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מעניתבקשה ועדה מקומית70/ 15/ 13קיבוץ מענית
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מעניתבקשה ועדה מקומית79/ 15/ 13מפעל גלעם - גוש 10086 חל' 19
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מעניתתוכניתג/ 989מצפה מענית ב'05/03/1981
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מעניתתוכניתמ/ 228קבוץ מענית - תחנת תדלוק ושרותי דרך .10/12/2000
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מעניתתוכניתמ/ 269/ אמרכז מסחר ושירותי דרך - צומת נרבתא18/11/2008
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מעניתתוכניתמ/ 331קיבוץ מענית31/08/2005
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מעניתתוכניתמ/ 331/ אאזור מגורי חברים לקיבוץ מענית25/08/2009
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מעניתתוכניתמ/ 97קיבוץ מענית25/12/1980
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מעניתתוכניתמ/ מק/ 136ניוד שטחי בניה במרכז מסחרי ושירותי דרך - צומת נרבתא30/05/2012
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מעניתתוכניתמשח/ 30מענית והסביבה25/10/1987