תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמרום הגליל, לבניםתוכניתג/ 12642תוכנית ג/ 12642
צפוןמרום הגליל, לבניםתוכניתג/ 18380תכנית מתאר רמת לבנים07/11/2011
צפוןמרום הגליל, לבניםתוכניתג/ 3780מושב רמות לבנים03/05/1984
צפוןמרום הגליל, לבניםתוכניתג/ 5178תכנית מפורטת מס' 5178 שמורת טבע רכס לבנים25/04/1991
צפוןמרום הגליל, לבניםתוכניתג/ 9803מתקן הנדסי לתחנת שאיבה, לבנים.
צפוןמרום הגליל, לבניםתוכניתג/ במ/ 53לבנים09/07/1992
צפוןמרום הגליל, לבניםתוכניתמה/ מק/ גבמ/ 53/ 3הקטנת קווי בניין לפי הקיים במגרש 98 מושב לבנים
צפוןמרום הגליל, לבניםתוכניתמה/ מק/ גבמ53/ 1שינוי תשתיות לאספקת חשמל ובזק, לבנים
צפוןמרום הגליל, לבניםתוכניתמה/ מק/ גבמ53/ 2הקטנת קו בנין אחורי במגרש 71, ליבנים