תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מאורבקשה ועדה מקומית007/ 15/ מ/ 24חב' מקורות בע"מ - לחדר דיגום
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מאורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 305/ 3תכנית לתחנת תדלוק מק/36
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מאורבקשה ועדה מקומית84/ 15/ 13ליגטימציה לקיוסק קיים - חיים שושנה
חיפהחדרה, מנשה-אלונה, מנשה, מאורתוכניתחד/ 1267/ מ/ 335דרך מס' 9 - קטע בין דרך מס' 9 לדרך מס' 6 (ת"תל 6,3/ 4)
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מאורתוכניתמ/ 125מושב מאור11/07/1985
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מאורתוכניתמ/ 188תחנת תדלוק מאור. (גניזה).
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מאורתוכניתמ/ 384מושב מאור - שינויים בתכנון והגדלת מגרשי מגורים בנחלות
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מאורתוכניתמ/ במ/ 193/ אהרחבת מושב מאור.15/11/1992
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מאורתוכניתמ/ מק/ 103שינוי בקו בנין אחורי, מושב מאור16/06/2008
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מאורתוכניתמ/ מק/ 34שינוי קוי בנין מאור.08/06/1999
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מאורתוכניתמ/ מק/ 91שינוי קווי בניין בישוב מאור06/12/2006
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מאורתוכניתמק/ מ/ 44הקטנת קו בנין, מושב מאור.16/04/2000