תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 251/ 3מוסך לתיקון מכונות וכלים חקלאיים ומוסך למלאכה
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 134/ 3התנגדות לרישוי גדר ושער, גן שומרון
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה11/ 375/ 3תוכנית מ/235 מושב גן שומרון
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןבקשה ועדה מקומית85/ 15/ 13צחור יפה ושלום - גן שומרון
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןבקשה ועדה מקומית86/ 15/ 13אוסטר נתן - שימוש חורג לפנצריה ומוסך
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןבקשה ועדה מקומית89/ 15/ 13חברת מקורות - שימו חורג
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןתוכניתמ/ 111קביעת חזית מסחרית בחלקה 170 בגוש 11080 בגן השומרון05/07/1981
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןתוכניתמ/ 12תוספת יחידות התישבות בגן השומרון הותיקה09/07/1981
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןתוכניתמ/ 12/ 1תכנית חלקת שנולטר - גן שומרון23/01/1975
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןתוכניתמ/ 213מגורים בגן השומרון. (גניזה)
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןתוכניתמ/ 240מתחם חברת "מקורות"- גן שומרון.12/01/1999
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןתוכניתמ/ 276גן שומרון.26/06/2011
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןתוכניתמ/ 290מושב גן השומרון.
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןתוכניתמ/ 292/ אשינוי יעוד למגרש מגורים בגן שומרון.21/12/2000
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןתוכניתמ/ 302שינוי לתכנית מתאר גן השומרון.
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןתוכניתמ/ 308מגרש מגורים לבן / בת במושב גן שומרון.14/09/2003
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןתוכניתמ/ 311ניידות בחלק מאזור למגורים במגרש 153, במושב גן שומרון.
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןתוכניתמ/ 398חצר לאחסנת ציוד - מקורות, גן השומרון
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןתוכניתמ/ 401אזור תעסוקה גן שומרון31/08/2011
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןתוכניתמ/ 402אזור מלאכה ותעשיה קלה - גן שומרון
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןתוכניתמ/ 46שינוי קו בנין לאורך משבצת גן השומרון. (גניזה).
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןתוכניתמ/ 83/ אגן שומרון.28/05/1996
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןתוכניתמ/ מק/ 110תחנת תדלוק - גן שומרון
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןתוכניתמ/ מק/ 28ניידות אזור מגורים מוטב גן שומרון.20/01/1999
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןתוכניתמ/ מק/ 79ניידות בחלק באזור המגורים במגרש 77, מושב גן שומרון25/01/2007
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןתוכניתמק/ מ/ 25מושב גן שומרון.08/06/1999
חיפהמנשה-אלונה, שומרון, מנשה, גן השומרוןתוכניתש/ 1230/ מ/ 368מבני משק גן השומרון