תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מיסרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 063/ 3בקשה להיתר בית מגורים חד משפחתי כולל ממ"ד וגדרות
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מיסרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 073/ 3לגליזציה למחסן חקלאי
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מיסרתוכניתמ/ 103תכנית הרחבת תחום בינוי כפר מייסר. (גניזה).
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מיסרתוכניתמ/ 110מגרשים לבניה עצמית בכפר מייסר03/05/1984
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מיסרתוכניתמ/ 171מגרשים לבניה עצמית כפר מיסר, שינוי. (גניזה)21/11/1991
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מיסרתוכניתמ/ 192/ אתכנית מתאר מיסר.17/06/1997
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מיסרתוכניתמ/ 367/ אשינוי יעוד מחניון ציבורי לאזור מגורים ב - 1.
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מיסרתוכניתמ/ 38כפר מיסר05/07/1981
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מיסרתוכניתמ/ 43שכון בחרבת מיס'ר
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מיסרתוכניתמ/ 69בניה בחלקה 23 גוש 8708 כפר מייסר (גניזה)
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מיסרתוכניתמ/ במ/ 192הרחבת שטח הכפר מיסר24/09/1997
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מיסרתוכניתמ/ מק/ 101הקטנת קוי בניין צדדי, מייסר07/06/2006