תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, אום אל קוטוףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 253/ 3התנגדות לתנאי לקבלת היתר בניה
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, אום אל קוטוףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 254/ 3בקשה להיתר בניה
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, אום אל קוטוףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 061/ 3בניית בית מגורים חדש 2 קומות+ 2 קומות עמודים, אום אל קטף
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, אום אל קוטוףבקשה ועדה מקומית72/ 15/ 13כבהאן מוסטפא
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, אום אל קוטוףתוכניתמ/ 120תוכנית מפורטת לאום - אל קוטוף.
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, אום אל קוטוףתוכניתמ/ 120/ אאום אל קוטוף17/07/1986
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, אום אל קוטוףתוכניתמ/ 120/ באום אל קוטוף - שינוי תואי דרכים והוראות בניה.21/04/1996
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, אום אל קוטוףתוכניתמ/ 120/ גאום אל קוטוף - הרחבת שטח הכפר באזור הדרומי.
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, אום אל קוטוףתוכניתמ/ 149כביש כניסה לאום אלקטף - חריש29/06/1989
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, אום אל קוטוףתוכניתמ/ 191תואי דרך לאום אל קוטוף ולחריש.
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, אום אל קוטוףתוכניתמ/ 229בית עלמין - אום אל קוטוף.11/09/1997
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, אום אל קוטוףתוכניתמ/ 382תכנית מתאר אום אלקוטוף12/10/2008
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, אום אל קוטוףתוכניתמק/ מ/ 21דרך גישה לאום אל קוטוף.09/07/1998