תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, שער מנשהתוכניתמ/ 119תכנית מפורטת לבית החולים הפסיכיאטרי שער מנשה (גניזה)
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, שער מנשהתוכניתמ/ 241בית חולים פסיכיאטרי - "שער מנשה".27/07/1997