תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, אל עריאןתוכניתמ/ 186/ אתכנית מתאר אלעריאן10/03/1994
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, אל עריאןתוכניתמ/ 186/ באל-עריאן - הרחבת תכליות לאזור ציבורי משולב.
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, אל עריאןתוכניתמ/ 238דרך גישה לישוב אל-עריאן.01/04/2004