תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, גבעת ניל"יבקשה ועדה מקומית68/ 15/ 13אתר פסולת גושית
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, גבעת ניל"יבקשה ועדה מקומית71/ 15/ 13מזור ניר
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, גבעת ניל"יבקשה ועדה מקומית82/ 15/ 13שימוש חורג לאחסנת גנרטורים
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, גבעת ניל"יתוכניתג/ 1070מרכז מושב גבעת נילי
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, גבעת ניל"יתוכניתג/ 920גבעת נילי24/02/1983
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, גבעת ניל"יתוכניתמ/ 13מפעל המוביל הראשי - קטע ב'23/11/1961
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, גבעת ניל"יתוכניתמ/ 155מגרשים לבנים ממשיכים בגבעת נילי28/07/1991
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, גבעת ניל"יתוכניתמ/ 222הרחבת גבעת נילי-מגרשים לבנים ממשיכים .18/12/1994
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, גבעת ניל"יתוכניתמ/ 223שינוי סיווג ותוספת מגרשים בגבעת נילי .05/01/1995
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, גבעת ניל"יתוכניתמ/ 304תשתיות להרחבת מושב גבעת ניל"י.21/08/2002
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, גבעת ניל"יתוכניתמ/ מק/ 92שינויים בקווי בניין מגרש 10 - גבעת נילי07/06/2006