תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהעירון, ערערהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 208/ 3ערר על דחית התנגדות להקמת מתקן סלולארי
חיפהעירון, ערערהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה04/ 043/ 3ערר על תכנית ענ/ מק/ 758
חיפהעירון, ערערהערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 51ערר על החלטת ו. מחוזית חיפה לדחות את ת. ענ/ 517
חיפהעירון, ערערהערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 52ערר על החלטת ו. מחוזית מחוז חיפה לדחות את ת. ענ/ 517 עארה
חיפהעירון, ערערהערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 56ערר על החלטת ו. מחוזית חיפה לדחות את תכנית ענ/ 517 עארה
חיפהעירון, ערערהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 319/ 3ביטול תשריט חלוקה
חיפהעירון, ערערהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 166/ 3שינוי תכנית מתאר מקומי ענ/1021 תחנת תדלוק פז גאי עירון
חיפהעירון, ערערהערר על החלטת ועדת מחוזית07/ 4ערר על החלטת ו. מחוזית חיפה לדחות את תכנית ענ/607/א אתר נופש אל בורג'
חיפהעירון, ערערהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 138/ 3רישוי מתקן תקשורת כולל תורן לאנטנות תוך התנגדות שותף לנכס, ערערה
חיפהעירון, ערערהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 050/ 3הקמת בית קשיש בקומת קרקע. ערערה (משפ' יונס)
חיפהעירון, ערערהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 197/ 3רישוי מבנה מגורים בקומת קרקע. ערערה (הימנותא בע"מ)
חיפהעירון, ערערהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 263/ 3הקמת מגורים חד משפחתי בקומה א'. ערה אסעד פאיז יונס
חיפהעירון, ערערהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 264/ 3שינוי תכנית מתאר מק/ען/937 יאסר חסן גוהגאה
חיפהעירון, ערערהבקשה ועדה מקומית1 - 263/ 35/ 13עלימי עאדל, עארה
חיפהעירון, ערערהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 147/ 3שינוי תכנית מתאר מק/ען1089 יונס בדיע ואח'
חיפהעירון, ערערהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 200/ 3ערר על דחיית הבקשה לביטול ההיתר, שכ' אלביאר ערערה
חיפהעירון, ערערהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 435/ 3אישור שימוש חורג ל 5 שנים ל שני גני ילדים - כפר ערערה
חיפהעירון, ערערהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 266/ 3רישוי שני מבני מגורים מחוברים קיימים -כפר ערערה
חיפהעירון, ערערהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 139/ 3שימוש חורג לתקופת 5 שנים למבני בית קפה+מחסן+משרד ואדי עארה
חיפהעירון, ערערהבקשה ועדה מקומית319/ 35/ 13מסארוה עבדאלחמיד, גוש 20333 חל' 1, ערערה
חיפהעירון, ערערהבקשה ועדה מקומית332/ 35/ 13מסעוד מוראד, ערערה
חיפהעירון, ערערהבקשה ועדה מקומית333/ 35/ 13עקל בורהאן, ערערה
חיפהעירון, ערערהבקשה ועדה מקומית367/ 35/ 13אבו עקל חתאם - שימוש חורג למגורים
חיפהעירון, ערערהבקשה ועדה מקומית368/ 35/ 13עקל מהדי עבדאלרחמאן - שימוש חורג למבנה מגורים
חיפהעירון, ערערהתוכניתג/ 1158תחנת תדלוק ושרותי דרך ושטחי מסחר, ערערה.
חיפהעירון, ערערהתוכניתג/ 464ערערה05/05/1966
חיפהעירון, ערערהתוכניתג/ 507ערערה - זיתון א-סהל05/05/1966
חיפהעירון, ערערהתוכניתג/ 590שנוי יעוד שטח לשם הקמת תחנת דלק, ערערה.07/03/1968
חיפהעירון, ערערהתוכניתג/ 669מחצבת "ורד"30/11/1972
חיפהעירון, ערערהתוכניתג/ 669/ אמחצבת ורד16/08/1979
חיפהעירון, ערערהתוכניתג/ 749ערערה - בית ספר10/05/1973
חיפהעירון, ערערהתוכניתג/ 755איתור שטח לבניני מלאכה בגוש 12156, ערערה
חיפהעירון, ערערהתוכניתג/ 931שטח לבניני צבור חינוך וספורט בערערה25/12/1980
חיפהגלילית - מחוז חיפה, עירון, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, ערערה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתחפאג/ 1350/ ענ/ 1113/ בשכונת תל אלמרח - כפר עארה
חיפהעירון, ערערהתוכניתחפאג/ 1357תחנת מעבר - ערערה
חיפהעירון, ערערהתוכניתחפאג/ 776ערערה - בית מועצה, טפת חלב ומועדון נוער
חיפהעירון, ערערהתוכניתמ/ 159חור סאקר
חיפהעירון, ערערהתוכניתמ/ 189מחצבת ורד.
חיפהעירון, ערערהתוכניתמק/ ענ/ 445שינוי הוראות בינוי בחלקה 51 גוש 12196 ערערה20/01/1999
חיפהעירון, ערערהתוכניתמק/ ענ/ 497חלוקה חדשה ושינוי הוראות בינוי לחלוקה 14 בגוש 12158, ערערה.07/06/2006
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 1029אלשאקר - מבנה למסחר ומגורים בערערה
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 1029/ אאלשאקר - מבנה למסחר ומגורים בערערה
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 1080/ אשכונת אבו סולטאן - עארה
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 124תכנית מתאר מקומית - ערערה (ג / 1023)25/01/1996
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 142שינוי יעוד למגורים בחלקות 25,26 וחלק מחלקות 23,27,28,31,32,65, גוש 12165
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 142/ אהרחבת אזור מגורים בשכונת אלג'רס, ערערה.
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 149שינוי יעוד למגורים, חלקות 13,14,15 גוש 12170 ערערה(גניזה).
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 179תכנית מפורטת ערערה. (גניזה).
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 198הרחבת איזור מגורים באלביאר, ערערה.21/02/1991
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 205שכונת מגורים מזרחית ערערה.03/01/1991
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 211הרחבת תחום הבניה והסדרת השימושים בקרקע, ערערה.17/01/2000
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 219אזור תעשיה ערערה.
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 252שנוי יעוד קרקע חקלאית למגורים בשכ' אלדהראת ערערה. (גניזה).
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 253שנוי יעוד שטח מחקלאי למגורים .08/08/1996
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 254שנוי יעוד קרקע חקלאית לאזור מגורים בערערה.
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 255שנוי יעוד קרקע חקלאית לאזור מגורים ערערה. (גניזה)
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 258שנוי יעוד של קרקע חקלאית לאזור מגורים ערערה. (גניזה).
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 261שנוי יעוד של קרקע חקלאית למגורים ודרך בערערה.18/03/1993
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 263מרכז נופש וספורט ערערה. (גניזה)
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 304קרית חינוך, ספורט ומבני ציבור - ערערה23/06/2005
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 322/ איעוד שטח למרכז מסחרי ותחנת תדלוק פנימית בערערה.06/03/1997
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 332אזור מסחר ותחנת דלק, ערערה. (גניזה).
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 342"מייס אל רים שטח ספורט ונופש" ערערה.05/11/2000
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 347שכונת ואדי קסב - ערערה.
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 390"אל באטן".06/07/1997
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 410"אל גרס", ערערה.11/03/1999
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 433דרך סוידה, כפר ערערה.
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 440ביטול שביל וחלוקה למגרשי בניה בואדי אלקסב, ערערה.21/03/2002
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 468הזזת תואי שביל בחלקה 16 גוש 12170, ערערה.
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 477/ אשכונה צפונית - עארה
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 477/ בגן אירועים תל אלמרח24/03/2010
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 512הגדלת אחוזי בנייה בשטח בנוי ערערה.30/12/2004
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 517הרחבת אזור מגורים "אבו סולטאן" עארה
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 607שנוי יעוד קרקע משטח חקלאי למשקי עזר.
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 607/ אאתר נופש, תיירות, ותיירות חקלאית
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 607/ בשינוי יעוד קרקע מחקלאי לאטרקציות תיירותיות14/11/2012
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 777"אלביאר-ערערה" הרחבת אזור מגורים א' והקצאת שטח לבית עלמין
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 878מסחר ומשרדים בערערה
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 878/ אשינוי יעוד קרקע חקלאית לדרכים ומסחר
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 878/ בשינוי יעוד קרקע מחקלאית לדרכים ומסחר משולב משרדים, נופש וספורט ומבני ציבור21/10/2010
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 902"אלראזק" שינוי יעוד מגרש ממגורים א' למגורים ומסחר, ערערה28/02/2008
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 920הרחבת אזור מגורים, ערערה
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 920/ אהרחבת אזור המגורים בערערה.04/09/2008
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ 943/ אשינו ייעוד שטח והחלפת ייעודים
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ מק/ 1089חלוקה חדשה ללא הסכמת הבעלים לחלק מחלקה 4 בגוש 12156 כפר עארה28/02/2011
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ מק/ 1192הרחבת דרך 29 - ערערה
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ מק/ 427תחנת תדלוק בצומת ערערה.
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ מק/ 660תחנת תדלוק בכניסה לערערה11/04/2005
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ מק/ 759חלוקה חדשה של חלקות 12, 13 בגוש 12170, ערערה
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ מק/ 865אלבויראת - שינוי קו בניין אחורי26/11/2006
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ מק/ 968/ אחלוקה חדשה לחלקה 17 בגוש 12156 כפר עארה
חיפהעירון, ערערהתוכניתענ/ מק/ 996חלוקה חדשה - ערערה11/06/2009