תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןגולן, אל-רוםתוכניתג/ 13314תכנית מתאר לקיבוץ אל-רום15/03/2005
צפוןגולן, אל-רוםתוכניתג/ 14152מתחם תיירות חקלאית, אלרום
צפוןגולן, אל-רוםתוכניתג/ 17893מתחם לתיירות חקלאית, קיבוץ אל - רום01/11/2012
צפוןגולן, אל-רוםתוכניתג/ 18402קיבוץ אלרום
צפוןגולן, אל-רוםתוכניתג/ 8344קיבוץ אלרום
צפוןגולן, אל-רוםתוכניתגו/ מק/ 13314/ 01החלפת שטחים בין אזור תעסוקה למבני משק, קיבוץ אל רום
צפוןגולן, אל-רוםתוכניתגנ/ 17299תוספת זכויות לצימרים באזור מגורים א', קיבוץ אל-רום08/02/2010