תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהעירון, בסמ"הערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה02/ 152/ 3ערר על דחית התנגדות לתכנית ענ/ מק/ 563
חיפהעירון, בסמ"הערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 066/ 3הקמת מבנה מתנ"ס בשטח. ברטעה
חיפהעירון, בסמ"הערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 374/ 3התנגדות להקמת גדר, מועאוויה
חיפהעירון, בסמ"התוכניתג/ 1050עין א-סהלה15/08/1986
חיפהעירון, בסמ"התוכניתג/ 487ברטעה05/05/1966
חיפהעירון, בסמ"התוכניתג/ 487/ אהרחבת תחום בניה, ברטעה07/12/1978
חיפהעירון, בסמ"התוכניתג/ 521כפר עין א-סהלה18/10/1979
חיפהעירון, בסמ"התוכניתג/ 522כפר מעויה
חיפהעירון, בסמ"התוכניתג/ 522/ אהרחבת תחום בניה כפר מעוויה20/10/1977
חיפהעירון, בסמ"התוכניתג/ 741כביש גישה למועוויה26/11/2009
חיפהעירון, בסמ"התוכניתג/ 741/ אחבור כביש גישה למעאויה29/05/1980
חיפהעירון, בסמ"התוכניתג/ 742כביש גישה לכפר ברטעה30/01/1975
חיפהעירון, בסמ"התוכניתג/ 766שכונה צפונית בעין סהלה05/07/1979
חיפהעירון, בסמ"התוכניתג/ 959כפר מעוויה06/01/1983
חיפהעירון, בסמ"התוכניתמ/ 207עין אל סהלה. (גניזה).
חיפהעירון, בסמ"התוכניתענ/ 1146קרית חינוך מערבית - ברטעה
חיפהעירון, בסמ"התוכניתענ/ 1227שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים - מעאוויה
חיפהעירון, בסמ"התוכניתענ/ 1253שינוי יעוד למגורים - ברטעה
חיפהעירון, בסמ"התוכניתענ/ 152ברטעה
חיפהעירון, בסמ"התוכניתענ/ 220שנוי לתכנית מתאר ברטעה.26/10/1995
חיפהעירון, בסמ"התוכניתענ/ 265שנוי תואי דרך ברטעה.28/11/1991
חיפהעירון, בסמ"התוכניתענ/ 364שינוי תכנית מתאר ברטעה.29/08/1999
חיפהעירון, בסמ"התוכניתענ/ 368אזור מסחר משולב - כפר מעוויה
חיפהעירון, בסמ"התוכניתענ/ 375יעוד שטח למגורים, כפר מועאויה.
חיפהעירון, בסמ"התוכניתענ/ 426קרית חינוך מועאויה - כפר מועאויה.
חיפהעירון, בסמ"התוכניתענ/ 679יעוד שטח לשצ"פ והתווית שביל, מועאויה29/08/2010
חיפהמנשה-אלונה, עירון, בסמ"ה, מנשהתוכניתענ/ 982/ מ/ 389תכנית מתאר מפורטת לעין אל סהלה
חיפהמנשה-אלונה, עירון, בסמ"ה, מנשהתוכניתענ/ 983/ מ/ 391תכנית מתאר מפורטת לברטעה
חיפהעירון, בסמ"התוכניתענ/ 984תכנית מתאר מועאוויה
חיפהעירון, בסמ"התוכניתענ/ מבנישינוי יעוד קרקע מחקלאי למבני ושטחי ציבור