תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהעירון, בסמ"התוכניתג/ 1050עין א-סהלה15/08/1986
חיפהעירון, בסמ"התוכניתג/ 521כפר עין א-סהלה18/10/1979
חיפהעירון, בסמ"התוכניתג/ 766שכונה צפונית בעין סהלה05/07/1979
חיפהעירון, בסמ"התוכניתמ/ 207עין אל סהלה. (גניזה).