תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהעירון, מעלה עירוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 334/ 3בקשה למתן היתר להקמת מתקן תקשורת
חיפהעירון, מעלה עירוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 117/ 3הקמת מתקן תקשורת הכותת תורן לאנטנות
חיפהעירון, מעלה עירוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 064/ 3תכנית שינוים להיתר, שינוי שימוש ממבנה תעשייה לבית בד, כפר סאלם
חיפהעירון, מעלה עירוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 144/ 3לגליזציה למשרדים ל-3 קומות. זלפה
חיפהעירון, מעלה עירוןבקשה ועדה מקומית1 - 323/ 35/ 13אבו שתיה גיהאן וזידאן, זלפה
חיפהעירון, מעלה עירוןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה10/ 070/ 3חלוקה חדשה ללא הסכמת בעלים, רישוי מבנים קיימים - מק/ען/1164
חיפהעירון, מעלה עירוןערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 43ערר על החלטת ועדה מחוזית חיפה בתכנית ענ/ 960 - כפר מוסמוס
חיפהעירון, מעלה עירוןערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 46ערר על החלטה ועדה מחוזית חיפה בתכנית ענ/ 960 כפר מוסמוס
חיפהעירון, מעלה עירוןערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 47ערר על החלטה ועדה מחוזית חיפה בתכנית ענ/ 960 - כפר מושירפה
חיפהעירון, מעלה עירוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 087/ 3הקמת גדר על גבול המגרש המערבי, מחמוד אמארה, זלפה
חיפהעירון, מעלה עירוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 339/ 3התנגדות לרישוי מבנה מגורים חד משפחתי, כפר זלפה
חיפהעירון, מעלה עירוןבקשה ועדה מקומית2-300/ 35/ 13אבו בקר חוסאם
חיפהעירון, מעלה עירוןבקשה ועדה מקומית299/ 35/ 13מועצה מקומית מעלה עירון
חיפהעירון, מעלה עירוןבקשה ועדה מקומית300/ 35/ 13אבו בקר חוסאם
חיפהעירון, מעלה עירוןבקשה ועדה מקומית301/ 35/ 13אחמד סולימאן אמארה
חיפהעירון, מעלה עירוןבקשה ועדה מקומית303/ 35/ 13אחמד עלי אגבאריה
חיפהעירון, מעלה עירוןבקשה ועדה מקומית315/ 35/ 13מוחמד אברהים אמארה
חיפהעירון, מעלה עירוןבקשה ועדה מקומית317/ 35/ 13ג'בארין מחמוד פיאד עקאדה
חיפהעירון, מעלה עירוןבקשה ועדה מקומית318/ 35/ 13עבדאללה עלי אגבאריה, גוש 20398 חל' 18, זלפה
חיפהעירון, מעלה עירוןבקשה ועדה מקומית323/ 35/ 13ג'בארין ג'יהאן וזידאן, גוש 20397 חל' 15, זלפה
חיפהעירון, מעלה עירוןבקשה ועדה מקומית328/ 35/ 13אמארה חביב, זלפה
חיפהעירון, מעלה עירוןבקשה ועדה מקומית341/ 35/ 13אגבאריה מגיד יוסף, משק חקלאי גוש 20397 חל' 18, זלפה
חיפהעירון, מעלה עירוןבקשה ועדה מקומית344/ 35/ 13אגבאריה מחמוד, גוש 20315 חל' 21, מוסמוס
חיפהעירון, מעלה עירוןבקשה ועדה מקומית346/ 35/ 13סביחאת חוריה, לשימוש חורג
חיפהעירון, מעלה עירוןבקשה ועדה מקומית352/ 35/ 13הקמת מחסן חקלאי- ג'בארין עבדאללה
חיפהעירון, מעלה עירוןבקשה ועדה מקומית353/ 35/ 13ארסאן אמארה, תוספת לדיר כבשים
חיפהעירון, מעלה עירוןבקשה ועדה מקומית361/ 35/ 13ג'בארין תאופיק - דיר צאן
חיפהעירון, מעלה עירוןבקשה ועדה מקומית363/ 35/ 13שרקאוי מחמד ואברהים - הקמת שתי יח"ד
חיפהעירון, מעלה עירוןבקשה ועדה מקומית364/ 35/ 13אגבאריה הישאם - הקמת חממה
חיפהעירון, מעלה עירוןבקשה ועדה מקומית365/ 35/ 13אגבאריה איאד - רישוי רפת
חיפהעירון, מעלה עירוןבקשה ועדה מקומית366/ 35/ 13נאיל וסלאח אגבאריה - הקמת חממה דגם גוטי
חיפהעירון, מעלה עירוןבקשה ועדה מקומית369/ 35/ 13א.נ. סמרה סחר בע"מ - הקמת לול פיטום
חיפהעירון, מעלה עירוןבקשה ועדה מקומית375/ 35/ 13אגבארייה מגיד יוסף - רישוי מבנה חממה
חיפהעירון, מעלה עירוןבקשה ועדה מקומית377/ 35/ 13ג'בארין סוהיב תייסיר - הקמת לול פיטום
חיפהעירון, מעלה עירוןבקשה ועדה מקומית378/ 35/ 13ג'בארין עלי, שימוש חורג
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתג/ 1017תכנית מיתאר לכפר מושרפה (מספרה של התכנית במחוז הצפון הוא 4461)21/02/1985
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתג/ 1027גבעת עוז ב'
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתג/ 466מוסמוס05/05/1966
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתג/ 466/ אהרחבת תחום הבניה בכפר מוסמוס12/07/1979
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתג/ 479מוסמוס א' ו-ב'05/05/1966
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתג/ 480מושיפה ומנשיה05/05/1966
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתג/ 481אל ביאדה05/05/1966
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתג/ 519כפר זלפה
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתג/ 519/ אהרחבת תחום בניה כפר זלפה28/12/1978
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתג/ 645/ אתחום בניה לכפר סאלם03/11/1977
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתג/ 645/ בהרחבת תחום בניה סאלם
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתג/ 773כביש גישה למשירפה16/11/1978
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתג/ 924כביש גישה לכפר סאלם
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתג/ 958בקשה לחלוקת חלקה 13 בגוש 20715 סאלם18/08/1991
חיפהגלילית - מחוז חיפה, עירון, מעלה עירון, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתחפאג/ 1348/ א/ ענ/ 1166בריכות מוסמוס 2, 3
חיפהגלילית - מחוז חיפה, עירון, מעלה עירון, מרחב תכנון מחוזי-חיפהתוכניתחפאג/ 1375/ ענ/ מיוחדשינוי יעוד קרקע מחקלאי לחקלאי מיוחד
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתחפאג/ 701כביש גישה לזלפה - הסתעפות מכביש 66 (מגידו-ג'נין)04/09/2007
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתמק/ ענ/ 438הרחבת שטח לבית ספר במוסמוס.11/03/1999
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתענ/ 101חלק מחלקה 25 בגוש 20716, כפר סאלם18/06/1987
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתענ/ 1121/ בשכונת אלביר - זלפה
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתענ/ 1124שינוי יעוד מחקלאי למגורים ומלאכה
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתענ/ 1139/ ארוויזיה למערכת הדרכים בשכונת אלביר זלפה
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתענ/ 121תכנית מתאר זלפה.13/05/2007
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתענ/ 1225שינוי יעוד קרקע חקלאית למגורים א' ושטח ציבורי פתוח למגורים א'
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתענ/ 1265שינוי יעוד מבניני ציבור למגורים
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתענ/ 147דרך מקשרת בין ביאדה ומושירפה.26/12/1993
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתענ/ 150חלק מחלקה 1 בגוש 20400, זלפה.08/10/1992
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתענ/ 284כפר סאלם. (גניזה).
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתענ/ 291הרחבת שכ' מגורים מערבית בסאלם.08/03/1998
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתענ/ 327מושירפה - אלביאדה.
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתענ/ 327/ אשכונת מגורים - מנשיה במושירפה.14/06/2011
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתענ/ 405שכונת אבו בכר, כפר סאלם.
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתענ/ 428בית ספר מקיף מעלה עירון.23/10/2000
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתענ/ 478הזזת תוואי דרך והרחבת אזור מגורים א', שכונת אלרוואר מוסמוס08/02/2001
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתענ/ 581הרחבת אזור מגורים - שינוי יעוד - כפר מושירפה - אלביאדה
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתענ/ 597שכונת מגורים - מושירפה18/08/2008
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתענ/ 620תחנת תדלוק - זלפה24/12/2009
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתענ/ 741/ אתחנת תדלוק - מועאד אמארה
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתענ/ 746הרחבת שטחים ותוספת שטחי ציבור בסאלם
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתענ/ 756בית בד זלפה
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתענ/ 960תכנית מתאר לישובי מועצה מקומית מעלה עירון - מוסמוס, מושירפה, ביאדה.26/06/2011
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתענ/ 962תכנית מתאר לישובי מועצה מקומית מעלה עירון - סאלם29/08/2010
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתענ/ מק/ 1033חלוקה חדשה לחלקה 3 בגוש 20400 - כפר זלפה28/12/2011
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתענ/ מק/ 541הרחבת שטח לבניני ציבור במושירפה19/08/2004
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתענ/ מק/ 620תחנת תדלוק זלפה
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתענ/ מק/ 675הגדלת שטח לבנייני ציבור בכניסה למושרפה24/09/2003
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתענ/ מק/ 741תחנת תדלוק זלפה
חיפהעירון, מעלה עירוןתוכניתענ/ מק/ 938שינוי בקו בנין במגרש 4 בכפר ביאדה24/06/2007