תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה02/ 049/ 3ערר על דחית התנגדות לתוכנית ענ/מק/ 444 ב'
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה02/ 059/ 3ערר על דחית התנגדות לתכנית ענ/מק/ 444ב'
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 177/ 3ערר על דחית התנגדות לבניה למגורים
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 344/ 3הקמת יח"ד על שטח המיועד לשצ"פ לפי תוכנית ענ/130
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 347/ 3הקמת יחידת דיור על שטח המיועד לשצ"פ לפי תוכנית ענ/ 130
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 348/ 3הקמת בית בד
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 350/ 3הקמת יח"ד על שטח המיועד לשצ"פ לפי תוכנית ענ/130
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 351/ 3הקמת יח"ד על שטח המיועד לשצ"פ לפי תוכנית ענ/130
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 352/ 3הקמת יח"ד על שטח המיועד לשצ"פ לפי תוכנית ענ/130
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 062/ 3דחיית בקשות להיתרי בנייה
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 087/ 3דחיית בקשה להיתר בנייה למבנים לאחר מתן החלטת ועדת ערר
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 090/ 3דחיית בקשה להצבת אנטנות של חברת מירס
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 096/ 3דחיית בקשה לבניית בית מגורים בקומת קרקע
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 141/ 3בקשה להיתר בניה
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 146/ 3ערר על אי מתן החלטה של הועדה המקומית עירון על סירוב למתן היתר בניה
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 214/ 3הקלה מתכנית ג/ 400, רישוי למצללת פרגולה קיימת ממתכת
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 215/ 3שימוש חורג מהיתר מס' עארה 554: הפיכת מבנה סיכה למסעדה וחנ', משרדי תחנה לחנות,
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 245/ 3בנית שתי קומות מעל קומת מסד
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 312/ 3דירת קוטג בשתי קומות מעל קומת עמודים
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 313/ 3דירת מגורים מעל קומת עמודים חלקית
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדת מחוזית07/ 22לתכנית ענ/ 130 כפר קרע
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 277/ 3בקשה לרישוי דירת קוטג' ב-2 קומות מעל קומת עמודים סגורה אישור שימוש חורג. כפר ק
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 305/ 3הקמת דירת קוטג' ב- 3 קומות. כפר קרע
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 247/ 3הקמת מבנה מגורים בקומת קרקע. כפר קרע (מואיד אחמד זחאלקה)
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה09/ 115/ 3התנגדות לשינוי תכנית מתאר מק/ען/1082, כפר קרע
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 167/ 3חיפוי חזיתות של מבנה אזרחי. חב' נפט בע"מ - כפר קרע
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה09/ 9022/ 3תביעת פיצויים בגין תכנית ען/653 אבו כושם כפר קרע (זחאלקה מוחמד)
חיפהעירון, כפר קרעבקשה ועדה מקומית1 - 314/ 35/ 13אגבאריה סאמי נזמי, בית בד
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 071/ 3התנגדות להקמת בית מגורים בשתי קומות, 4 דירות, כפר קרע
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 195/ 3קופ"ח כללית, כפר קרע
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 445/ 3הקמת מבנה מגורים שתי קומות , כפר קרע
חיפהעירון, כפר קרעישות כללית10/ המ/ 40בקשה להארכת מועד לתביעת פיצויים לפי סעיף 197, ען/653
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 029/ 3בקשה למבנים חקלאיים, שימוש חורג לאחסנה, כפר קרע (עסלי פארס)
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 8ערר על החלטה ועדה מחוזית חיפה בתכנית ענ/ 1186 - כפר קרע שינוי יעוד מחקלאי למגו
חיפהעירון, כפר קרעבקשה ועדה מקומית298/ 35/ 13רפקי עסלי
חיפהעירון, כפר קרעבקשה ועדה מקומית304/ 35/ 13מועצה מקומית כפר קרע
חיפהעירון, כפר קרעבקשה ועדה מקומית350/ 35/ 13מעונות סלאם בע"מ - הקמת יח"ד
חיפהעירון, כפר קרעתוכנית354-0068635דרך בין אל דורב
חיפהעירון, כפר קרעבקשה ועדה מקומית360/ 35/ 13דורית זוהיר יחיא - תוספת בניה
חיפהעירון, כפר קרעבקשה ועדה מקומית371/ 35/ 13בדחי פארס - שימוש חורג לגן אירועים
חיפהעירון, כפר קרעבקשה ועדה מקומית382/ 35/ 13חכים מוסטפא עסלי - דיר צאן
חיפהעירון, כפר קרעבקשה ועדה מקומית78/ 15/ 13תחנת מעבר לפסולת יבשה - כפר קרע
חיפהעירון, כפר קרעתוכניתג/ 1025כביש גישה לכפר קרע03/11/1983
חיפהעירון, כפר קרעתוכניתג/ 1061מתקנים הנדסיים - בריכות מים בכפר קרע07/06/1984
חיפהעירון, כפר קרעתוכניתג/ 1075יעוד שטח צבורי פתוח בכפר קרע07/06/1984
חיפהעירון, כפר קרעתוכניתג/ 1077שינוי בגבולות אתר לבנין ציבורי בחלקה 18 בגוש 1212828/02/1985
חיפהעירון, כפר קרעתוכניתג/ 467כפר קרע05/05/1966
חיפהעירון, כפר קרעתוכניתג/ 587ייעוד שטח לשם הקמת בנין בית ספר מקצועי בכפר קרע
חיפהעירון, כפר קרעתוכניתג/ 805בית ספר בכפר קרע
חיפהמנשה-אלונה, עירון, כפר קרע, מנשהתוכניתמ/ 312/ ענ/ 844שכונת אלחווארנה, כפר קרע.30/01/2007
חיפהעירון, כפר קרעתוכניתענ/ 1017/ אמבנה ציבור חינוך - כפר קרע
חיפהעירון, כפר קרעתוכניתענ/ 1035/ אאלעלימי - מרכז למסחר ומגורים
חיפהמנשה-אלונה, עירון, כפר קרע, מנשהתוכניתענ/ 1055/ מ/ 404/ אמתקנים הנדסיים במערב כפר קרע "תחנת שאיבה לביוב"
חיפהעירון, כפר קרעתוכניתענ/ 1132שינוי יעוד קרקע מחקלאי למסחר ומשרדים
חיפהעירון, כפר קרעתוכניתענ/ 1132/ אשינוי יעוד קרקע מחקלאי למסחר ספורט ונופש
חיפהעירון, כפר קרעתוכניתענ/ 1153שינוי ייעוד קרקע חקלאית לדרך מס' 181 בכפר קרע
חיפהעירון, כפר קרעתוכניתענ/ 1168הזזת שטח לבניני ציבור עם הרחבת דרך מצד הצפוני של החלקה
חיפהעירון, כפר קרעתוכניתענ/ 1186שינוי יעוד מחקלאי למגורים בגוש 12148 חלקה 4, כפר קרע
חיפהעירון, כפר קרעתוכניתענ/ 1212שינוי יעוד קרקע מחקלאי למסחר משרדים ומגורים
חיפהעירון, כפר קרעתוכניתענ/ 1235מרפאה ציבורית בכפר קרע
חיפהעירון, כפר קרעתוכניתענ/ 130תכנית מתאר כפר קרע
חיפהעירון, כפר קרעתוכניתענ/ 135כפר קרע מזרח.10/09/1989
חיפהעירון, כפר קרעתוכניתענ/ 146תחנת תדלוק בכפר קרע גוש 12130 חלקה 131/03/1988
חיפהעירון, כפר קרעתוכניתענ/ 146/ אמרכז עסקים מסחר ותחנת תדלוק על דרך 30 בכפר קרע.05/11/1996
חיפהעירון, כפר קרעתוכניתענ/ 175יעוד שטח לבנין מועצה מקומית בכפר קרע30/11/1987
חיפהעירון, כפר קרעתוכניתענ/ 264חניון ומכון רישוי בכפר קרע.09/06/1994
חיפהעירון, כפר קרעתוכניתענ/ 287הקטנת שטח ציבורי בכפר קרע.08/08/1996
חיפהעירון, כפר קרעתוכניתענ/ 314כפר קרע מזרחית.08/08/1996
חיפהעירון, כפר קרעתוכניתענ/ 371אזור תעשיה ומסחר - כפר קרע מערב
חיפהעירון, כפר קרעתוכניתענ/ 444/ אמרכז מסחרי עלימי, בכפר קרע.21/08/2000
חיפהעירון, כפר קרעתוכניתענ/ 653דרך אבו ח'ושם, כפר קרע24/12/2006
חיפהעירון, כפר קרעתוכניתענ/ 676התווית דרך מס' 61 - כפר קרע09/04/2008
חיפהעירון, כפר קרעתוכניתענ/ 677מותאנאזה אלאחלאם בע"מ
חיפהמנשה-אלונה, עירון, כפר קרע, מנשהתוכניתענ/ 731/ א/ מ/ 347התווית מערכת דרכים ראשית בכפר קרע חלק א04/09/2008
חיפהעירון, כפר קרעתוכניתענ/ 731/ בהתווית מערכת דרכים ראשית בכפר קרע חלק ב04/09/2008
חיפהעירון, כפר קרעתוכניתענ/ 731/ גהתווית מערכת דרכים ראשית בכפר קרע חלק ג04/09/2008
חיפהעירון, כפר קרעתוכניתענ/ 731/ דהתווית מערכת דרכים ראשית בכפר קרע חלק ד'16/12/2010
חיפהמנשה-אלונה, עירון, כפר קרע, מנשהתוכניתענ/ 731/ מ/ 347מערכת דרכים ראשית כפר קרע
חיפהעירון, כפר קרעתוכניתענ/ 971שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים א', כפר קרע21/10/2010
חיפהעירון, כפר קרעתוכניתענ/ מק/ 1050גני ילדים אלביר - כפר קרע28/01/2010
חיפהעירון, כפר קרעתוכניתענ/ מק/ 1082שינוי הוראות בינוי בשטח בנוי כפר קרע
חיפהעירון, כפר קרעתוכניתענ/ מק/ 1168/ אהעתקת שטח לבניני ציבור במסגרת חלוקה חדשה17/11/2010
חיפהעירון, כפר קרעתוכניתענ/ מק/ 1209הקטנת קווי בניין בשטח למתקנים הנדסיים באלחוארנה10/10/2011
חיפהעירון, כפר קרעתוכניתענ/ מק/ 444/ במרכז מסחרי ותחנת תדלוק עלימי, כפר קרע.
חיפהעירון, כפר קרעתוכניתענ/ מק/ 444/ גמרכז מסחרי ותחנת תדלוק עלימי - כפר קרע07/05/2006
חיפהעירון, כפר קרעתוכניתענ/ מק/ 690תחנת תדלוק כפר קרע
חיפהעירון, כפר קרעתוכניתענ/ מק/ 763כיכר א' על כביש סלאח אלדין, כפר קרע08/03/2006
חיפהעירון, כפר קרעתוכניתענ/ מק/ 937חלוקה חדשה בשכונת סטאלין כפר קרע
חיפהעירון, כפר קרעבקשה ועדה מקומיתערן/ 258104מתקן תקשורת בגובה כולל 64 מטר + גדר