תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלבקשה ועדה מקומית002/ 38/ ב/ 24שיקום ושדרוג מתקן קדם לטיפול בשפכים בעיר הכרמל
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלבקשה ועדה מקומית004/ 38/ 17/ 13בניית תחנת שאיבה לשפכים
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 001/ 3בקשה לביטול היתר בנייה
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 298/ 3בקשה להיתרבניה
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 116/ 3בקשה להקמת בית אבות בעוספיא
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 210/ 3בנית בית מגורים ליחיד וקומת חניה
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 107/ 3אישור חידוש ההיתר, תוך התנגדות שכנים, עוספיא
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 278/ 3התנגדות להקמת בית חד משפחתי +תוספת למבנה קיים, מ.ת. רכס הכרמל
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 149/ 3התנגדות לבקשה לשימוש חורג ל3 שנים לרחבת ארועים, דלית אל כרמל
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 162/ 3הקמת בית מגורים ליחיד יחד עם קומת חניה בשטח. עיר כרמל דלית אל כרמל
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 208/ 3אי מתן החלטה בבקשה לשימוש חורג ממגורים למסגד, רכס הכרמל
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 135/ 3הקמת תחנת תדלוק לפי תמ"א 18, אזור תעשיה דלית אל כרמל
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 270/ 3לגליזציה לבניין קיים + תוספת בנייה דלית אל כרמל
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכנית356-0073197.שטח מסחר ותעסוקה בגן תעשיות דלית אל כרמל06/08/2012
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכנית356-0109595מתחם נובולנד בגן תעשיות דלית אל כרמל
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלבקשה ועדה מקומית49/ 38/ 13הקמת סככה חקלאית חסון מוניר
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלבקשה ועדה מקומית51/ 38/ 13רוחאנה נג'יב, גוש 17146 חל' 28, עוספיא
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלבקשה ועדה מקומית52/ 38/ 13מקלדה פאיז, דאלית אל כרמל
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלבקשה ועדה מקומית53/ 38/ 13כרמל מילניום, דאלית אל כרמל
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתג/ 1024שכון חיילים משוחררים בעוספיה (עד/ 102)
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתג/ 1028חלק מחלקה 54 בגוש 17143 בעוספיה01/04/1982
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתג/ 1141בתים אפורים בעוספיה צפון.
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתג/ 567חלוקת מגרשים בעוספיה16/06/1966
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתג/ 575שינוי ייעוד בחלקה 40 בגוש 17151 בעוספיא08/12/1977
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתג/ 589שינוי ייעוד לשם הקמת תחנת דלק בדלית אל-כרמל22/12/1966
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתג/ 604תכנית מתאר עוספיה24/08/1978
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתג/ 611כביש עוקף עוספיה16/07/1970
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתג/ 682איזור תעשיה בדאלית אל-כרמל20/08/2004
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתג/ 717ביתני הארחה ומסעדה, עוספיה19/10/1972
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתג/ 733אזור התעשיה, דלית אל כרמל07/11/1974
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתג/ 803אזורי מלאכה ותחנת דלק בדאלית אל כרמל17/08/1975
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתג/ 841יעוד שטח לבריכת מי שתיה ומכון שאיבה באזור תעשיה דאלית אלכרמל
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתג/ 869מרכז אזרחי, עספיה07/05/1978
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתג/ 873הרחבת בית ספר "אורט" בעספיה09/02/1978
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתג/ 879בי"ס מקיף עספיה דרום21/06/1979
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתג/ 897אתר לבנין בית המועצה המקומית דאלית אל-כרמל14/12/1978
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתג/ 901הרחבת שכון חיילים משוחררים בעספיה31/01/1980
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתג/ 903שינוי יעוד שטח מחקלאי למגורים בחלקה 40 בגוש 17142 בעספיה02/08/1979
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתג/ 933מרכז חינוך ונוער בעספיה31/01/1980
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתג/ 948אתר לאומי בית אוליפנט24/12/1981
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתג/ 972שרותי דת, חינוך וסעד בעספייא25/06/1981
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתג/ 995בית קברות בגוש 17151 בעספייא21/01/1982
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתג/ במ/ 1154שכונה מזרחית, דלית אל כרמל.06/02/1994
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתחפאג/ 1253/ עד/ 255/ אפארק תעסוקה דאליה
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתחפאג/ 605תכנית מתאר דאלית אל כרמל20/04/1978
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתחפאג/ 666מרפאת קופת חולים עספיא25/06/1970
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתחפאג/ 808שינוי לתכנית בנין ערים מס' ג / 73313/05/1976
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתחפאג/ 887שכונת חיילים משוחררים בעוספיה (גוש 17142) חלוקה מחדש31/01/1980
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתחפאג/ 898הרחבת בי"ס אורט בעוספייא, שלב ב'31/07/1980
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתחפאג/ 908יעוד שטח למזבלה עבור דאלית אל כרמל
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 101(ג / 988) - שכונת הבדואים בעוספיא02/02/1984
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 102(ג / 1024) - שכון חיילים משוחררים בעוספיה18/11/1982
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 102/ אשכונה לחיילים משוחררים וזוגות צעירים בעספייה (גניזה).
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 103סטלה כרמל, עספיה31/03/1986
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 104(ג / 1042) - צפון מערב עוספיה29/12/1987
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 105דרום מערב עוספיה.06/06/1991
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 106מרכז הכפר עוספיה13/09/2001
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 107(ג / 1045) - התיכון, עוספיה07/03/1988
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 108מרכז הכפר עוספיה12/06/2001
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 109איזור מוצא דליה עוספיא.20/08/1989
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 110דאלית אל כרמל אזור מרכז הכפר.24/07/2001
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 111איזור מזרח הכפר דאלית אל כרמל.08/10/1992
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 112דאלית אל כרמל, צפון מערב.16/05/1991
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 113אזור דרום מזרח - דלית אל כרמל.12/12/1991
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 114אזור דרום הכפר (חירבה) דאלית אל כרמל.28/07/1991
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 116מועצה מקומית ובניני צבור אחרים בדאלית אל כרמל23/02/1984
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 117יד לבנים בדאלית אל כרמל (גניזה).
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 120שכונת מגורים בדאלית אל כרמל18/04/1995
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 120/ אשיכון חיילים משוחררים וזוגות צעירים דאלית אל כרמל29/06/1989
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 120/ בשכונת מגורים בדלית אל כרמל.09/09/1990
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 120/ גשטח לגן ילדים בשכונת מגורים בדלית אל כרמל.13/12/1990
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 120/ דשינוי יעוד מאזור מגורים ב' לאיזור מגורים א'.31/01/1991
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 123שנוי יעוד לתחנת דלק בעוספיא.31/01/1989
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 124שכון בדואים בעוספיה01/03/1988
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 126אזור למתקנים הנדסיים עוספיא (גניזה)
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 127שינוי תואי דרך ראשית בעוספיה (גניזה).
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 128שכונת ואדי אל פש, דלית אל כרמל.
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 138שכונת עין אל חאיק ואבו נג'ילה - עוספיה. (גניזה).
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 144בית אלמשחרה. (גניזה).
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 152מגורים במרכז דלית אל כרמל.06/04/1995
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 153שנוי יעוד קרקע מאזור ספורט לאיזור מבני ציבור דלית אל כרמל08/08/2007
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 155מרכז אזרחי - רכס הכרמל.26/10/1995
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 156הוספת קומות בניה במרחב תכנון רכס הכרמל.10/12/1992
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 156/ אהוספת קומות במרחב תכנון מקומי רכס הכרמל. (גניזה).
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 157שנוי יעוד שטח חקלאי לשטח למתקן קדם לטיפול בשפכים ודרך08/08/2007
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 162מגדל מים בשכונת אבו נג'ילה, עוספיא.22/11/1993
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 163שק"ם ומרכז מסחרי דלית אל כרמל.03/06/1993
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 164מגורים ומסחר בשכונת אל בורטעיה.11/05/1995
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 165/ אאזור התעשיה דלית אל כרמל16/06/2003
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 173שינוי תואי דרך, עוספיה. (גניזה).
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 178יעוד שטח למרכז מבקרים פעיל
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 188מרכז נופש וספורט עוספיה.21/08/2002
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 193שכונה צפונית מערבית בעוספיא.
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 194ביטול דרך גישה, עוספיה
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 199הרחבת אזור מסחר משולב ביציאה מזרחית דלית אל כרמל.
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 2007/ 4תחנת שאיבה לביוב "המעין" בעוספיא.
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 2007/ אמרכז עסקים - מבוא דליה
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 2007/ במרכז מסחרי - דלית אלכרמל09/02/2012
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 2008/ 6שינוי תכנון מתחם מגורים באזור חלקה 76 בגוש 12652, דאלית אל כרמל16/09/2010
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 201אתר מוסדות חינוך וספורט - עוספיא.09/07/1998