תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהרכס הכרמל, עספיאתוכנית356-0078378שינוי בגודל מגרש מינימלי ותוספת אחוזי בניה - עוספיא
חיפהרכס הכרמל, עספיאבקשה ועדה מקומית55/ 38/ 13תלחמי פואז - למגרש לסחר רכב
חיפהרכס הכרמל, עספיאבקשה ועדה מקומית56/ 38/ 13מועצה מקומית עוספיא - שימוש חורג לחניון
חיפהרכס הכרמל, עספיאתוכניתג/ 1155שכונה צפונית - בעוספיא.13/03/2012
חיפהרכס הכרמל, עספיאישות כלליתג/ חפ/ ג/ 1155גן לאומי הר הכרמל (תיקון)
חיפהרכס הכרמל, עספיאתוכניתעד/ 2011בנין מסחרי - עוספיא
חיפהרכס הכרמל, עספיאתוכניתעד/ 305/ אתוספת למספר קומות ותוספת אחוזי בניה
חיפהרכס הכרמל, עספיאתוכניתעד/ אטרקציות/ 1מגורים ואטרקציות - עוספיא