תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 023/ 3ערר על דחית התנגדות לתוספת מגורים בקומת קרקע
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 076/ 3ערר על דחית בקשה לשימוש חורג בדירה לצורך משרד
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 079/ 3ערר על דחית התנגדות להצבת מכולה כמחסן לחנות
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 103ערר על דחית התנגדות לבקשה לשימוש חורג בחלק משטח ציבורי פתוח לניה מגוננת
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 105ערר על דחית התנגדות לבקשה לשימוש חורג בחלק משטח ציבורי פתוח לניה מגוננת
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 106ערר על דחית התנגדות לשימוש חורג לחניה
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 151/ 3ערר על דחית בקשה
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 142/ 3הריסת יח"ד 1 והקמת 2 יחידות דיור
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 264/ 3אי מתן החלטה
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 265/ 3אי מתן החלטה
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 290/ 3אי מתן החלטה לבקשת הקמת אנטנה סלולרית
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 295/ 3הוספת ממ"ד ומרפסת קונזולית
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 307/ 3תוספת בניה בקומת קרקע
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 369/ 3הוספת בניה על הגג + גג רעפים ע"פ תכנית בנין עיר
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 381/ 3אי מתן החלטה בתב"ע ק/מק213/ו'
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 034/ 3ערר על דחיית תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 105/ 3דחיית התנגדות לאישור בקשה לבניית תנור הסקה וארובה בחצר
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 147/ 3בקשה להיתר בניה
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 204/ 3בקשה להיתר בניה
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 282/ 3אישור לשימוש חורג
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 290/ 3בקשה להיתר
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 326/ 3בקשה להיתר לתוספת פרגולה ומחסן בפינת החצר
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 028/ 3שמוש חורג בדירת מגורים כמרפאת רופאים מומחים
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 040/ 3הקמת מבנה בן 4 קומות מעל קומת עמודיםעם יציאות לגג
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 121/ 3בקשה להתקנת ארובה ותנור לחימום מים בחניה סגורה כולל שינויים בחצר
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 145/ 3הוספת קומה ושינוי פנים ביח"ד בקומה שניה
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 284/ 3מוגש בהתאם לס' 198ד' לחוק בגין תביעת פיצויים - תכנית ק/416
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 292/ 3תוספת מרפסת קונזולית בחזית
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 036/ 3תוספת מגורים עם מרפסות קונזוליות בקומה א'
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 044/ 3דיון חוזר בבקשה לפתיחת דלת מחדר מגורים לחצר והוספת פרגולה
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 073/ 3סגירת חלק מקומת עמודים לחניה סגורה עם שער
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 114/ 3הוספת ממ"ד בקומת קרקע עבור יח"ד
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 135/ 3הצבת תורן לאנטנה ומבנה יביל ע"פ תמ"א 36
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדת מחוזית07/ 14ק/ 346/ ה מתחם העצמאות בקרית ביאליק
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 143/ 3ביטול פטיוהוספת בניה בקומת קרקע וקומה א'
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 145/ 3הקמת מתקן שידור קטן על הגג בנין המשרדים. שד' המייסדים 9, ק. ביאליק
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 214/ 3שימוש חורג ל-3 שנים מדיור למרפאת רופא ושינוי מיקום דלת הכניסה. הפלמ"ח 4, ק. בי
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 286/ 3אישור לצובר גז (מוטמן) שד' בן גוריון 62, קרית ביאליק. (מגישי הערר ועד הבית)
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 004/ 3ערר על החלטת שמאי מכריע - ק/416 - קרית ביאליק
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 006/ 3הקמת מבנה בן 3 קומות - רח' דגניה 4, קרית ביאליק
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 071/ 3הקמת מבנה בן 2 קומות עם עלית גג ומרתף. רח' תות 12, קרית ביאליק
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 197/ 3סגירה בחלונות בושינוי דלת כניסה, תוך התנגדות שכנים, הגפן 11 ק.ביאליק
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 055/ 3סגירה בחלונות של קומת עמודים. רח' הפלמ"ח 27, קרית ביאליק
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 056/ 3תוספת בניה. רח' רקפות 8, קרית ביאליק. (שיינר עינת)
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 103/ 3הוספת 2 גזוזטראות - רח' מנשה 18, קרית ביאליק.
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 193/ 3הוספת ממ"ד עבור יח"ד אחת בקומה א' בחזית קדמית. רח' הזית 9, ק. ביאליק.
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 194/ 3הוספת מבנה כולל מחסן ושער. רח' ציפורי 10, ק. ביאליק. אדן יורם
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 196/ 3תשריט איחוד חלקות ק/תש"ח/371/ב/3, שכ' הפרפר ק. ביאליק
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 218/ 3הוספת ממ"ד ומבואת כניסה ליח"ד בקומת קרקע. שד' בן גוריון 38, ק. ביאליק
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 223/ 3הצבת גדר לזמן קצוב בהיקף החלקה, קרית ביאליק
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 257/ 3הקמת מבנה מגורים בן 4 קומות. רח' הגפן 41, קרית ביאליק. פ.א.ר הדר ייזום ובניה
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 285/ 3תוספת בקומה א' וסגירת קומת עמודים וממ"ד ללא הסכמת שכנים, יחיעם 21 ק.ביאליק
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 312/ 3הוספת גזוזטרה עבור יח"ד בבית משותף, חיים 24 ק. ביאליק
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 348/ 3התנגדות להקמת מבנה מגורים 2 קומות תוך הריסת מבנה קיים, אושה 7 ק.ביאליק
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 032/ 3בקשה להקמת מבנה בן 4 קומות עם חדרים על הגג. רח' אפרים 42, קרית ביאליק
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 037/ 3התנגדות לבקשה להקמת מבנה מגורים בן 4 קומות, 6 יח"ד, הגפן 41 קרית ביאליק
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 058/ 3בקשה לתוספת קומה עם מרפסת גג וגזוזטרה, קרן היסוד 105 ק. ביאליק
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 113/ 3הוספת 2 גזוזטראות עבור 2 יח"ד. רח' חיים 85, קרית ביאליק
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 135/ 3התנגדות לתכנית שינויים במהלך המדרגות ומרפסת, קרין היסוד 45 ק. ביאליק
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 212/ 3התנגדות להגבהת הארובה לגובה 5.5 מ' לכיוון מערב, גוש חלב 19 ק. ביאליק
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 266/ 3להקמת מבנה מגורים 4 קומות ומחסנים בחצר, תוך התנגדות שכן, חביבה 4 קרית ביאליק
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 285/ 3התנגדות להקמת מבנה בן 10 קומות וחדרים על הגג, 39 יח"ד, רחל 8 א' ק. ביאליק
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 291/ 3התנגדות להקמת מבנה 10 קומות וחדרים על הגג, 39 יח"ד, רחל 8 א' קרית ביאליק
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 376/ 3התנגדות להקמת בניין דיור מוגן 9 קומות 80 יח"ד, רחל 10 א' קרית ביאליק
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 399/ 3בקשה להקמת מבנה בן 5 קומות. רח' הפלמ"ח 1 ג', קרית ביאליק. (אבריל עמיחי)
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 8035/ 3היטל השבחה מתכנית ק/130 ב', ק/316 א', הקלות - שר אל בע"מ
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 8042/ 3היטל השבחה מתכנית ק/316 א, ק/130 ב
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 9021/ 3ערר על דחיית תביעת פיצויים עוקף קריות חזות נכסים
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 008/ 3הוספת גזוזטרא עבור יח"ד. רח' חבצלת 3, קרית ביאליק (לינדה בלגזל)
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 082/ 3בקשה לתוספת חלון ומחסן, תוך התנגדות שכנים, שבטי ישראל 11 ק. ביאליק
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 276/ 3התנגדות לתוספת בניה, מחסן, ממ"ד, משטח חניה וגדר, חניתה 2 קרית ביאליק
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 329/ 3הריסת מבנה קיים ובניית מבנה חדש בן 2 קומות.רח' הזית 28 קרית ביאליק
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 348/ 3הוספת בנייה כולל ממ"ד בקומה א' רח' התל 3 קרית ביאליק
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 358/ 3תוספת חדר ומחסן על מרפסת גג.שד' בן גוריון 45 קרית ביאליק
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 008/ 3בניית ממ"ד ,גזוזטרא ומדרגות רח' התמרים 6 קרית ביאליק
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 013/ 3ערר על דחיית בקשה להוספת ממ"ד רח' קרן יסוד 27, קרית ביאליק
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 016/ 3מבנה מגורים בן 4 קומות צמודות קרקע .מבנה קיים ייהרס.רח' חביבה 22 קרית ביאליק
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 026/ 3אי מתן החלטה -מירס תקשורת בע"מ קרית ביאליק
חיפהקריות, קרית ביאליקתוכניתג/ 581אדמות צור שלום09/11/1972
חיפהקריות, קרית ביאליקתוכניתחפ/ 370חלוקת אדמת ויינבלט וקוק - סביניה.
חיפהקריות, קרית ביאליקתוכניתמק/ ק/ 418שינוי יח"ד מ- 7 יח"ד ל- 8 יח"ד, שד' ויצמן 61 , קרית ביאליק .30/06/1999
חיפהקריות, קרית ביאליקתוכניתק/ 1000סימון תואי לדרך ראשית מס' 244 באזור צור שלום .16/04/1982
חיפהקריות, קרית ביאליקתוכניתק/ 1000/ בהסדרת קוי בנין בכביש 79 .
חיפהקריות, קרית ביאליקתוכניתק/ 11/ אאדמות קרן קיימת, קרית ביאליק03/09/1959
חיפהקריות, קרית ביאליקתוכניתק/ 11/ בדרום קרית ביאליק, הרחבת דרכים ויעוד שטחים לצרכי ציבור21/01/1982
חיפהקריות, קרית ביאליקתוכניתק/ 11/ גדרום ק. ביאליק הרחבת דרכים ויעוד שטחים לצרכי צבור12/05/1983
חיפהקריות, קרית ביאליקתוכניתק/ 11/ דחיבור רח' הגליל עם רח' החרמון, בקרית ביאליק08/06/2006
חיפהקריות, קרית ביאליקתוכניתק/ 123קרית שמריהו03/01/1963
חיפהקריות, קרית ביאליקתוכניתק/ 123/ אמילואים לתכנית ק / 123 קרית שמריהו28/02/1980
חיפהקריות, קרית ביאליקתוכניתק/ 123/ במילואים לתכנית ק / 123 קרית שמריהו11/09/1986
חיפהקריות, קרית ביאליקתוכניתק/ 123/ גאיחוד וחלוקה רחובות הברושים והתמרים, קרית ביאליק.
חיפהקריות, קרית ביאליקתוכניתק/ 123/ ג/ 1איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים רחובות הברושים, אילון והתמרים, קרית ביאליק09/04/2008
חיפהקריות, קרית ביאליקתוכניתק/ 123/ דאיחוד וחלוקה רחובות הברושים והתמרים, קרית ביאליק.
חיפהקריות, קרית ביאליקתוכניתק/ 123/ ד/ 1איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים, רחובות הברושים, הדקלים והתמרים, קרית ביאליק04/09/2008
חיפהקריות, קרית ביאליקתוכניתק/ 123/ השינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים ג' מיוחד, רח' גד מס' 10, קרית ביאליק09/06/2002
חיפהקריות, קרית ביאליקתוכניתק/ 123/ ושינוי יעוד מאזור מגורים ג' לאזור מגורים ג' מיוחד
חיפהקריות, קרית ביאליקתוכניתק/ 123/ חשינוי ייעוד מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג' מיוחד, קרית ביאליק08/11/2006
חיפהקריות, קרית ביאליקתוכניתק/ 123/ ט/ 1הסדרת חיבור רח' זינגר לשד' בן גוריון בקרית ביאליק26/06/2011
חיפהקריות, קרית ביאליקתוכניתק/ 128שנוי לת.ב.ע. ק / 123 קרית שמריהו (גניזה).
חיפהקריות, קרית ביאליקתוכניתק/ 130תכנית המיתאר לשטח הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר, קריות .07/03/1968