תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהקריות, קרית יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 034/ 3ערר על דחית בקשה לשימוש חורג מתוכנית מבית מגורים לגן ילדים
חיפהקריות, קרית יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 155/ 3ערר על דחית התנגדות לשימוש חורג מדירת מגורים למרפאת שיניים
חיפהקריות, קרית יםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה04/ 032/ 3יצירת מסגרת תכננונית להקמת תחנת תדלוק מדרגה ב' לפי תמא18 שינוי
חיפהקריות, קרית יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 266/ 3אי מתן החלטה על התקנת אנטנה סלולארית
חיפהקריות, קרית יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 218/ 3דחיית בקשה לבניית תוספת בחזית קדמית
חיפהקריות, קרית יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 311/ 3הקמת פרגולה במרפסת גג
חיפהקריות, קרית יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 327/ 3בקשה להיתר בנייה לפרגולה בקומה א'
חיפהקריות, קרית יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 012/ 3הוספת בניה על גג
חיפהקריות, קרית יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 048/ 3תוספת בניה בקומת קרקע
חיפהקריות, קרית יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 058/ 3שימוש חורג ממבנה מגורים לגן ילדים
חיפהקריות, קרית יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 137/ 3הוספת מחסן,פרגולה ומשטח פרגולה
חיפהקריות, קרית יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 278/ 3נגדלת בניה בקומת קרקע, הזזת הפרגולה והוספת גגון לקירוי יציאה לחצר וכניסה למחסן
חיפהקריות, קרית יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 018/ 3הקמת מבנה בן 3 קומות עם יציאות לגג - 5 יח"ד בנין קיים ייהרס
חיפהקריות, קרית יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 034/ 3הוספת ממ"ד דירתי לדירה בבנין קיים
חיפהקריות, קרית יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 225/ 3תוספת מרפסת מקורה בחלקה בפרגולה בקומה ג'
חיפהקריות, קרית יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 015/ 3התנגדות להתר הריסת יח"ד חצי מדו-משפחתי ובניית 3 קומות- נעמן 5 קרית ים
חיפהקריות, קרית יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 084/ 3תוספת בניה כולל ממ"ד, מחסן ופרגולה. רח' הגליל 16, קרית ים.
חיפהקריות, קרית יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 252/ 3בקשה לתוספת בניה עם שתי מרפסות וכניסה נפרדת, צה"ל 2 קרית ים
חיפהקריות, קרית יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 410/ 3התנגדות לתוספת בניה ומצללה ושימוש חורג למשרד עו"ד, משה שרת 35 קרית ים
חיפהקריות, קרית יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 083/ 3הוספת ממ"ד, מצללה, מחסן ויציאה לחצר, תוך התנגדות שכן, שמעון 8 קרית ים
חיפהקריות, קרית יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 382/ 3הוספת גזוזטרה בקומה א. רח' לבון פנחס 23 קרית ים
חיפהקריות, קרית יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 383/ 3הוספת בניה בקומה ג' ובניה על הגג.רח' הנרייטה סולד 13 ק.ים
חיפהקריות, קרית יםתוכנית352-0090852בית מגורים ברחוב ביאליק 19, קרית ים
חיפהקריות, קרית יםתוכנית352-0103275הוספת שטחי ציבור בקריית ים
חיפהקריות, קרית יםתוכנית6/ 44/ 2קרית ים
חיפהקריות, קרית יםתוכניתמק/ ק/ 105/ חשינוי במספר יחידות הדיור, קרית ים.
חיפהקריות, קרית יםתוכניתמק/ ק/ 165/ בשינוי קווי בנין ומספר קומות במגרש 7 , קרית ים.16/04/2000
חיפהקריות, קרית יםתוכניתמק/ ק/ 193/ גשנוי יעוד משצ"פ למבנה ציבור - קרית ים.25/02/2001
חיפהקריות, קרית יםתוכניתמק/ ק/ 266/ א"בית דיור מוגן פזית - קרית ים.13/07/2000
חיפהקריות, קרית יםתוכניתמק/ ק/ 353/ בהחלפת שטחים בפסגת ים קרית - ים.01/06/1998
חיפהקריות, קרית יםתוכניתמק/ ק/ 414שינוי מס' יח"ד ל- 3 יח"ד, קרית ים.23/04/2001
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 1חזית ארכיטקטונת , מרכז מסחרי רחוב צה"ל.
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 105סלילת כביש ברחוב אהבת - ציון קרית - ביאליק.02/12/1937
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 105/ טשינוי הוראות בניה , חלקה 94 בגוש 10444.
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 129מיקום מרכז אזרחי בקרית ים
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 140הגדלת אחוזי בניה בחלק מקרית ים23/07/1963
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 142פיתוח שפת הים קרית - ים.16/07/1964
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 142/ אדיור מוגן ברחוב צה"ל קרית ים.14/02/2002
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 142/ בתחנת תדלוק ספיר, קרית ים
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 143עצוב חלק של רחוב רוברט סולד בקרית ים08/08/1963
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 143/ גשדרות ביאליק 1-6 , עיבוי בנוי קיים קרית ים
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 147קרית שמואל ב' מערבית08/10/1964
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 149הרחבת שדרת אהבת ציון והפיכתה לדרך ציבורית09/04/1964
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 153צור שלום, בינוי של חלקה 314/09/1967
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 154בינוי חלקה 1301 גוש 10444 ( גניזה ).
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 165קרית ים צפונית - שכונת מגורים21/06/1979
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 165/ אקרית ים - שכונה צפונית.19/08/1990
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 165/ ג"שכונת נווה חוף", קרית ים
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 166אדמות צור שלום15/06/1970
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 169תכנון מחודש בקרית ים א' - חלק מערבי.02/02/1967
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 169/ אתכנון מחודש בקרית ים א' - חלק מערבי25/09/1969
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 169/ בתכנון מחודש בקרית ים א' - חלק מערב24/07/1980
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 177צור שלום המזרחית15/06/1970
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 178שינוי יעוד לחלק המזרחי של רחוב הרברט להמן, קרית ים25/09/1969
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 181/ אשכון בקרית ים ב'22/07/1971
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 181/ דשינוי יעוד חל' 1466 גוש 10444, מאזור מגורים א' ל- ב', הברוש 6, ק. ים.21/02/2001
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 183ייעוד שטח למועדון קרן תורה ועבודה13/02/1969
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 185מרכז קהילתי ומרכז ספורט בקרית ים13/02/1969
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 190תכנית כבישים ושנוי יעוד לאתרים בקרית ים א' צפונית13/05/1971
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 192/ אחלקות 117,167,126,977,978 וחלק מחלקות 168,169 בגוש 1044424/04/1975
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 193גן צבורי ומרכז יד לבנין בקרית-ים01/03/1971
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 193/ אשטח לבי"ס מקיף ולחטיבת ביניים בקרית ים17/05/1984
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 193/ השינוי יעוד משצ"פ לשטח למבנה ציבור (ספריה) בק. ים.20/06/2002
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 193/ ושינוי יעוד משצ"פ למבנה ציבור, קרית ים22/05/2003
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 194מרכז ציבורי - מסחרי בקרית ים15/06/1972
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 210שכונת מגורים בקרית ים, חלקי גושים 10424,1042517/06/1971
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 210/ אשכונת מגורים בקרית ים צפון16/06/1983
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 212הצעת אתר לבית מרחץ בקרית ים21/10/1971
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 215אזור המלאכה בקרית ים18/07/1974
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 215/ אשינוי לתכנית המיתאר ק / 13017/02/1977
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 218קרית ים צפונית חלק א'12/09/1974
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 218/ אקרית ים צפונית חלק א'13/12/1979
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 223בינוי בגוש 10444 חלקה 1064, קרית ים17/08/1972
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 224הפיכת שביל להולכי רגל לאתר לבנין צבורי בקרית ים20/07/1972
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 226הצעת מגרש לבנין ציבורי בקרית ים18/01/1973
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 230שכון בקרית ים דרומית03/01/1980
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 231שכונת מגורים בשדרות ר. סולד, קרית ים24/04/1975
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 231/ אשינוי יעוד חלקה 2205 מאזור מסחרי למגורים ד' 2.
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 235בינוי בשדרות ירושלים - קרית ים06/03/1975
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 239בניה למגורים בחלקה 65 בגוש 10444 קרית ים03/09/2009
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 244שינוי לתכנית בנין ערים מפורטת תכנית שיכון צבורי 1 / 44 / 2ד 196418/12/1975
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 247בינוי בחלק מחלקות 1,2,3 בגוש 10425 קרית ים (גניזה)
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 249תחנת דלק בקרית ים07/10/1976
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 251שינוי יעוד חלקות 704,705 בגוש 10444 קרית ים04/03/1976
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 254שינוי יעוד חלקות 977,978,1098 בגוש 10444 קרית ים25/03/1976
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 260קרית ים המזרחית16/12/1982
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 260/ אקרית ים מזרחית, בנה ביתך, שכונה ב'.27/05/1990
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 260/ בהגדלת שטח בניה המותר והסדרת החניות בשכונת - "בנה ביתך" בקרית ים.
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 260/ השינוי הוראות בניה בשכונת בנה ביתך, קרית ים16/08/2012
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 264שינוי יעוד שטח צבורי פתוח לאתר לבנין צבורי ולשבילים להולכי רגל20/10/1977
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 264/ אשינוי יעוד שטח ציבורי פתוח לאתר לבנין ציבורי בקרית ים12/05/1983
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 265מרכז למסחר משרדים ולמגורים ( גניזה ).
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 265/ אשנוי יעוד קרקע מאתר לבנין ציבורי לאזור מגורים ג' ואתר להקמת גן ילדים.15/11/1990
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 266שינוי ייעוד חלקות בגוש 10444 קרית ים20/10/1977
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 270הקצאת שטח למרכזת טלפונים בגושים 10424, 10425 קרית ים30/09/1980
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 284(ג / 973) - דרך המחברת בין קרית ים הצפונית לבין כביש חיפה עכו18/12/1980
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 284/ א(ג / 973 א') - דרך המחברת בין קרית ים הצפונית לבין כביש חיפה-עכו (גניזה)
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 284/ בדרך מחברת בין קרית ים הצפונית לבין כביש חיפה-עכו30/01/1992
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 284/ גהרחבת קטע מדרך מעל מסילת הברזל ( גניזה ).
חיפהקריות, קרית יםתוכניתק/ 292אדמת צור שלום קרית - ים ( גניזה ).