תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהשומרון, אור עקיבאבקשה ועדה מקומית004/ 33/ ב/ 24קו ביוב מאסף - אור עקיבא
חיפהשומרון, אור עקיבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 197/ 3בנית גדר לבית כנסת בגובה 1.5 מ' תוך הריסת גדר ישן
חיפהשומרון, אור עקיבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 305/ 3מבני תעשיה
חיפהשומרון, אור עקיבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 063/ 3ערר על מתן רישוי לגדר
חיפהשומרון, אור עקיבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 119/ 3הוספת אנטנות על תורן קיים
חיפהשומרון, אור עקיבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 222/ 3אולם/ גן אירועים 'גני שיר'
חיפהשומרון, אור עקיבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 369/ 3בקשה לבית מגורים חד קומתי חד משפחתי, אור עקיבא
חיפהשומרון, אור עקיבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 307/ 3תחנת תדלוק זעירה אור עקיבא
חיפהשומרון, אור עקיבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 074/ 3דחיית בקשה להקמת תורן וארונות ציוד על גג המבנה, אה"ת אור עקיבא
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכנית353-0067991שינוי יעוד קרקע ממרכז אזרחי למגורים ולאזור עירוני מעורב באור-עקיבא
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכנית353-0075796פארק תעשיה צפוני אור עקיבא-תוספת תכלית לאולמות אירועים
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכנית353-0078097מע"ר אור עקיבא- בינוי מתחם א'
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכנית353-0087494אור עקיבא, פרויקט התחדשות עירונית- פינוי בינוי, מתחם שז"ר
חיפהשומרון, אור עקיבאבקשה ועדה מקומית616/ 33/ 13בן שמחון אדי מאיה - רישוי למצב קיים
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכנית8/ 28/ 2תרש"צ אור עקיבא
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתג/ 760אור עקיבא שכונה צפונית12/09/1974
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתג/ 761שכונה מזרחית אור-עקיבא16/09/1976
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתג/ 787מרכז קליטה מעונעים05/07/1979
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתג/ 810אור עקיבא שכונה מזרחית07/10/1976
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתג/ 816שכונת אור עקיבא צפון
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתג/ 880תכנית מפורטת באזור התעשיה באור עקיבא
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתג/ 926שינוי בחלוקה בתואי דרכים באזור התעשיה אור עקיבא23/07/1979
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתג/ 928שכונה מזרחית באור עקיבא27/12/1979
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתג/ 929אזור ספורט ונופש - באור עקיבא
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתג/ 947מפעלי טכסטיל קיסריה באור עקיבא, הרחבה31/08/1979
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתג/ במ/ 1149אור קסריה.10/03/1994
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתחפאג/ 556תכנית מתאר אור עקיבא .06/12/1973
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתחפאג/ 677שנוי סיווג קרקע באור עקיבא11/02/1971
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתחפאג/ 812(חכ / 105ב') - אור עקיבא שכונה צפונית11/01/1979
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתחפאג/ 957מפעלי טכסטיל קיסריה באור עקיבא, הרחבה ב'20/03/1980
חיפהגלילית - מחוז חיפה, חוף הכרמל, שומרון, אור עקיבא, מרחב תכנון מחוזי-חיפהתוכניתחפאג/ ד/ 1161/ חכ/ 306מחלף אור עקיבא25/01/2006
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתמק/ ש/ 491/ ב"מע"ר אור עקיבא - אורות.19/12/1999
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתמק/ ש/ 708רתמים צלאח אור - עקיבא.09/04/1998
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתמק/ ש/ 736הקטנת קו בנין קדמי, אזור תעשיה אור עקיבא.12/08/1999
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתמק/ ש/ 865הקטנת קו בנין אחורי אזור תעשיה צפון אור עקיבא.07/01/2001
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתמק/ ש/ 960הקטנת גודל מגרש מינימלי באור עקיבא.14/12/2000
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתמק/ ש/ 961/ דהקטנת מרחק בין מבנים באור עקיבא.14/12/2000
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 1034הגדלת מרכז מסחרי קנדי.05/11/2002
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 1116הוספת אחוזי בניה באזור מגורים בשכונת אורות באור עקיבא
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 1187גן ילדים - אור עקיבא08/11/2005
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 1205קביעת אחוזי בניה באזור מגורים א', אור עקיבא
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 1268שינוי יעוד ממגרש מגורים ג' מיוחד למגרש מגורים א'24/12/2009
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 1276שינוי יעוד מאב"צ למגורים באור עקיבא05/06/2008
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 1287שינוי יעוד קרקע ממגורים למגורים ומסחר
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 1313שינוי יעוד שטח עתיקות לשטח תעשיה11/08/2009
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 1453מבנן מגורים צפוני באור עקיבא
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 1520פארק תעשיה צפוני אור עקיבא - תכליות
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 246אזור התעשיה אור - עקיבא .03/06/1982
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 247קיסריה - גלנויט - אור עקיבא .20/03/1980
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 248אזור ספורט ונופש אור - עקיבא.20/05/1982
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 267שינוי תכנית מתאר אור עקיבא (מקלטים צבוריים)28/01/1982
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 280שינוי תכנית מתאר אור עקיבא - הישוב ברוטו06/01/1983
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 280/ אהגדלת אחוזי בניה באזור מגורים, אור עקיבא.14/07/1989
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 287שינוי לתכנית מס' ג / 761 באור עקיבא16/06/1983
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 293שינוי לתכנית מתאר אור עקיבא (בניה בקו בנין 0)23/02/1984
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 302שינוי לתכנית מתאר אור עקיבא (2 מבנים במגרש)24/02/1983
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 304מפעלי טכסטיל קסירה אור עקיבא.
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 304/ אמפעלי טכסטיל קיסריה באור עקיבא21/07/1983
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 326מערב אור-עקיבא.01/12/1994
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 327מרכז אור עקיבא30/11/1987
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 327/ אאור עקיבא (גניזה).
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 336שכונה צמודת קרקע גוש 10635 אור - עקיבא.11/07/1985
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 354שינוי לתרש"צ 6 / 28 / 2 - אור עקיבא12/06/1988
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 367אזור בית העלמין באור עקיבא15/03/1988
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 368אזור מסחרי ושוק - אור - עקיבא.31/03/1986
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 385אור עקיבא, נווה-אלון25/10/1987
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 385/ אשינוי הוראות בניה בתכנית ש / 385 שכונת נוה אלון, אור עקיבא.15/11/1990
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 385/ גשתי יחידות דיור במגרש 206 .19/01/1995
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 386אזור חנויות ודוכנים - אור עקיבא27/03/2006
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 393תוכנית מתאר מקומית אור עקיבא.
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 394אזור ספורט באור עקיבא.
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 397שכונת המרכז באור עקיבא22/10/1989
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 410שכונת העליה באור-עקיבא.05/03/1992
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 424אתר למכון ביוב באור עקיבא ( גניזה ).
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 431בית כנסת "אהבת שלום" אור עקיבא. (גניזה).
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 462שנוי קו בנין לחלקה 58 בגוש 10615,אור עקיבא . (גניזה).
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 464שינוי הוראות הבניה במגרש מס' 73 גוש 10622 באור עקיבא. (גניזה).
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 465אזור תעשיה חדש באור עקיבא.20/05/1993
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 474מבנים לחניה מקורה באור עקיבא. (גניזה).
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 477שינוי מרווח קדמי במגרש 37 בגוש 10646 .18/03/1993
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 480שנוי הוראות בניה בגוש 10639 חל' 103, אור עקיבא. (גניזה).
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 481קראדי אברהם ואחרים בגוש 10615 .
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 490/ א/ בתפארק תעשיה צפוני אור-עקיבא, תיקון מס' 128/07/1994
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 490/ בת"פארק תעשיה צפוני אור עקיבא "30/04/1992
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 490/ גאולמי שמחות באזור התעשיה - אור עקיבא
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 491/ גמע"ר אור עקיבא.04/11/2009
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 497מע"ר - אור עקיבא.
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 506/ באור עקיבא צפון - עידכון א'.28/02/2000
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 510כניסה מזרחית לאור עקיבא.24/03/1994
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 570בית אלבז, אור עקיבא.20/03/1997
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 578אולמי שמחות באזור תעשיה. (גניזה).
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 593/ אתוספת מפעל למפעלי דקסון, אור עקיבא.13/09/2001
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 606שוק בלפור - אור עקיבא.
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 671שכונת חללי דקר, אור עקיבא.11/12/1997
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 934מתחם מגורים מגור אור עקיבא23/02/2011
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ במ/ 489אתר להצבת מבנים יבילים - אור עקיבא.10/10/1991
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ במ/ 490פארק תעשיה צפוני אור - עקיבא.30/04/1992
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ במ/ 491אור עקיבא - דרום.03/09/1992
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ במ/ 491/ אבנה ביתך אור עקיבא דרום16/02/1995
חיפהשומרון, אור עקיבאתוכניתש/ במ/ 506/ אאור עקיבא צפון11/07/1999