תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 119ערר על דחית החלטה לשימוש חריג להצבת מבנה יביל
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 91ערר על דחית בקשה לרישוי מבנה תלת קומתי ל- 5 יח"ד
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאישות כללית05/ המ/ 62קשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) ת. ש/356
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 055/ 3בקשה להקמת בית מגורים תלת קומתי שתי יחידות דיור ומחסן
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 270/ 3הקמת בית מגורים דו משפחתי דו קומתי
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 284/ 3ג'סר א-זרקא בקשה לבניית בית מגורים דו משפחתי- ריבוי בעלים
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה08/ 256/ 3שינוי תכנית מתאר ש/מק/1162 הרחבת דרך והגדלת שטחי ציבור. ג'סר (משפ' נגאר סלאמה)
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 020/ 3שימוש חורג לגן אירועים באזור המיועד למגורים. ג'סר אל זרקא.(ועד תושבי קיסריה)
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 8012/ 3היטל השבחה מבקשה להיתר, רח' ללא שם 43, ג'סר אל זרקא - שומרון
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 8013/ 3היטל השבחה מהיתר בניה, רח' ללא שם 8, ג'סר אל זרקא
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאבקשה ועדה מקומית57/ 4/ 2420תכנית אב לביוב ג'סר אל זרקא
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתג/ 1014אתרים לצרכי ציבור ב-ג'סר א-זרקא30/06/1983
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתג/ 642כביש גישה לג'יסר זרקה (המשך)
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתג/ 700בית קברות בג'יסר א-זרקא
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתג/ 888אזור ספורט ובית קברות קברות בג'יסר-א-זרקא13/11/1980
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתחכ/ 225דרך לכניסה צפונית לג'סר אלזרקא.19/05/1994
חיפהחוף הכרמל, שומרון, ג'סר א-זרקא, מעגן מיכאלתוכניתחכ/ 416/ ש/ 1201/ אמערך כניסה לשמורת טבע נחל תנינים
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתחפאג/ 729בית ספר ובניני ציבור ג'יסר אל-זרקא מערב14/06/1973
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתמק/ ש/ 987הרחבת שטח למבנה ציבור,ג'סר אל זר'קא.22/07/2001
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ 1072הפשרת מגרש בניה למגורים משצ"פ
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ 1111שינוי יעודי קרקע מאזור תעשיה ומגורים א' למגורים ב' ושטחי ציבור06/04/2009
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ 1135הקטנת שטח לבנייני ציבור מס' צ- 9, ג'יסר אלזרקא04/09/2008
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ 1240/ אשינוי יעוד משטח ציבורי פתוח למגורים
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ 1265הגדלת זכויות בניה בשטח, ג'סר אלזרקא
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ 1371/ אהגדלת אחוזי בניה למגרש 2082 חלקה 60 בגוש 10379 בג'סר אלזרקא
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ 1428שינוי יעוד למגורים ואב"צ בחלקה 12923/10/2012
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ 1498ניוד שצ"פ מחלקה 57 לחלקה 42 בגוש 10398
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ 356תכנית מתאר ג'יסר אל זרקא.13/04/1993
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ 377שמורת טבע "נחל תנינים"- הרחבה 2.08/09/1996
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ 389אתר לשירותים הנדסיים בגיסר אל זרקא ( גניזה ).
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ 471מגדל מים בג'יסר אל זרקא. (גניזה).
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ 519דרום ג'סר אל זרקא חלוקה חדשה בגושים 10397,10398 .27/12/1999
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ 642הקטנת קו-בנין לדרך מהירה מס' 2 בג'סר א-זרקא10/06/2004
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ 730תוספת אחוזי בניה ג'סר אלזרקא.21/03/2002
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ 782חוף ג'יסר אל זרקא ( חכ/ 278)
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ 782/ אגן לאומי ושמורת טבע בחוף ג'סר אזרקא21/01/2010
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ מק/ 1050איחוד וחלוקה ושינוי קו בניין ג'סר אל זרקא
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ מק/ 1050/ אשינוי קוי בנין בג'סר אל זרקא.21/07/2002
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ מק/ 1061איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים22/02/2005
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ מק/ 1063איחוד וחלוקה והרחבת שטח ציבורי24/03/2004
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ מק/ 1064איחוד וחלוקה דרום ג'סר אל זרקא
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ מק/ 1065איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים17/01/2006
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ מק/ 1066איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים והגדלת שטח ציבורי27/11/2003
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ מק/ 1067איחוד וחלוקה דרום ג'סר אלזרקא27/11/2003
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ מק/ 1076תוספת יחידות דיור בג'סר אל זרקא03/05/2004
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ מק/ 1085הקטנת קו בנין למגרש 2019 דרום ג'סר אלזרקא
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ מק/ 1102איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים, גוש 10397, ח"ח 70 עד 9101/07/2003
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ מק/ 1103איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים21/01/2004
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ מק/ 1104איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים, גוש 10397 ח"ח 32 עד 4601/07/2003
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ מק/ 1155איחוד וחלוקה וניוד שטחי ציבור בג'יסר אל זרקא
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ מק/ 1157הקטנת קוי בנין לפי מצב קיים, ג'סר אל זרקא30/06/2005
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ מק/ 1158איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים, גוש 10398 חל' 133, ג'סר אלזרקא03/02/2005
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ מק/ 1162חלוקה חדשה, גוש 10400 חל' 39, ג'סר אלזרקא17/05/2010
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ מק/ 1173הקטנת קוי בניין למבנים קיימים, ג'סר אלזרקא11/04/2005
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ מק/ 1208הרחבת דרך בג'סר אלזרקא
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ מק/ 1209חלוקה חדשה לחלקות 2,3,4,20 גוש 10400 - שינוי תואי דרך, ג'סר אלזרקא16/08/2007
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ מק/ 1226חלוקה חדשה לחלקות 58-60 גוש 10398, ג'סר אלזרקא31/08/2006
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ מק/ 1301שינוי תואי דרך מס' 08
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ מק/ 1325ניוד שטחים להסדרת שטח מגורים א' בג'סר אלזרקא23/04/2009
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ מק/ 1506איחוד וחלוקה לחלקות 149, 150 גוש 10398, גסר אל זרקא
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ מק/ 733ג'סר אל זרקא.04/08/1998
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ מק/ 972חלוקה למגרשי מגורים וקביעת הוראות בינוי ועיצוב ארכיטקטוני17/09/2003
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ מק/ 990/ גקביעת קווי בנין במגרשים פנימיים בג'סר אל זרקא.07/02/2002
חיפה, מרכזחדרה, חוף הכרמל, עמק חפר, שומרון, אור עקיבא, ג'סר א-זרקאתוכניתתתל/ 31דרך מס' 2 בקטע מחלף חבצלת - מחלף זיכרון יעקב