תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהחוף הכרמל, שומרון, זכרון יעקב, פוריידיסבקשה ועדה מקומית002/ 31/ 33/ ב/ 24תגבור מאסף ראשי מסותף, פרידיס, זכרון יעקב ומו"אז חוף כרמל
חיפהשומרון, פוריידיסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 048/ 3ערר על דחית בקשה לתוספת שתי קומות מעל בניין קיים
חיפהשומרון, פוריידיסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 181/ 3ערר על דחית בקשה להקים מבנה בן 6 קומות מעל קומת עמודים וחדר יציאה לגג
חיפהשומרון, פוריידיסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 034/ 3הקמת 2 מבנים דו-משפחתיים בני 4 קומות מחוברים בחיבור מקורה
חיפהשומרון, פוריידיסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 177/ 3סגירת קומת עמודים בקרקע, מתן רישוי לתוספת מגורים
חיפהשומרון, פוריידיסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 186/ 3רישוי ללמחסן בקומת קרקע ומרפסת בקומה א'
חיפהשומרון, פוריידיסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 279/ 3מתן רישוי לחניה
חיפהשומרון, פוריידיסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 382/ 3דחיית בקשה להקמת סככה לאחסון חקלאי ומתן רישוי לגדר בנויה לאורך החלקה
חיפהשומרון, פוריידיסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 006/ 3ערר על החלטת ועדה מקומית להשהות דיון בבקשה ולמנות ועדת משנה
חיפהשומרון, פוריידיסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 084/ 3דחיית בקשה לקבלת היתר בנייה לשימוש חורג למכולת
חיפהשומרון, פוריידיסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 203/ 3בקשה להיתר בניה
חיפהשומרון, פוריידיסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 287/ 3בקשה להיתר
חיפהשומרון, פוריידיסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 291/ 3בקשה להיתר
חיפהשומרון, פוריידיסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 078/ 3הקמת חניה
חיפהשומרון, פוריידיסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 139/ 3שינויי מיקום עמדת אשפה, מתן רישוי ושינוי מיקום מכולה
חיפהשומרון, פוריידיסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 239/ 3מגורים בשטח בנוי צפוף
חיפהשומרון, פוריידיסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 306/ 3בקשה להקמת בית מגורים והריסת חלק ממבנה קיים
חיפהשומרון, פוריידיסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 013/ 3תוספת מחסן חדר מדרגות ותוספת יחידת דיור דו קומתית בקומת העליונות
חיפהשומרון, פוריידיסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 149/ 3רישוי לגדר
חיפהשומרון, פוריידיסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 311/ 3ערר על אי מתן החלטה- ועדה מקומית שומרון - פרדיס
חיפהשומרון, פוריידיסערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה08/ 155/ 3איחוד וחלוקה, אחש/15522, פרדיס
חיפהשומרון, פוריידיסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 183/ 3מתן רישוי לגדר באורך 80 מ"א, פרדיס
חיפהשומרון, פוריידיסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 012/ 3להקים יח"ד בת 2 קומות. פרדיס פרדיס. (מונא עלי עיסאוי)
חיפהשומרון, פוריידיסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 014/ 3מבנה מגורים בן 3 קומות. פרדיס. חליל עבדאללה סלימאן.
חיפהשומרון, פוריידיסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 034/ 3להקים יחידת דיור בת 3 קומות. פרדיס (פריד סודקי)
חיפהשומרון, פוריידיסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 113/ 3שינויים למבנה בן 4, קומות. פרדיס (אלחאג' וג'די ראג'ח)
חיפהשומרון, פוריידיסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 128/ 3הקמת יחידה תלת קומתית. פרדיס - משפ' ברייה
חיפהשומרון, פוריידיסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 169/ 3התנגדות לתוספת 2 קומות ו2 יח"ד, פרדיס
חיפהשומרון, פוריידיסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 333/ 3מתן רישוי לתוספת במבנה דו קומתי. רח' 12, פרדיס. (הנדי מחמוד)
חיפהשומרון, פוריידיסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 197/ 3מבנה מגורים בן 2 קומות. פרדיס (חמודה עבדלאללה)
חיפהשומרון, פוריידיסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 245/ 3התנגדות להקמת מבנה מגורים 3 קומות עם יציאה לגג, פרדיס
חיפהשומרון, פוריידיסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 141/ 3התנגדות לתכנית שינויים להקמת שני מבנים 4 דירות, פרדיס
חיפהשומרון, פוריידיסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 145/ 3הקמת שני מבנים ארבע דירות מגורים משותפים בשתי קומות.כפר פרדיס
חיפהשומרון, פוריידיסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 278/ 3התנגדות לתכנית שינויים לבקשה ל2 מבנים, 4 יח"ד, פרדיס
חיפהשומרון, פוריידיסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 317/ 3בקשה לחניה מקורה ברעפים, רח' 5 פרדיס
חיפהשומרון, פוריידיסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 046/ 3תוכנית ש/מק/1025/ב פרדיס
חיפהשומרון, פוריידיסבקשה ועדה מקומית589/ 33/ 13מראענה איהאב - מחסן חקלאי
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתג/ 1004שינוי יעוד שטח מחקלאי למוסדות חינוך
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתג/ 1012פורדיס - שכונת מגורים דרומית
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתג/ 635שינוי יעוד בחלקה 51 בגוש 11282, פורידיס, לשם הקמת משאבת נפט12/05/1983
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתג/ 663שנוי יעוד איזור חקלאי לאיזור חקלאי למחצה (משקי עזר)01/12/1977
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתג/ 671יעוד שטח לבית קברות בפורידיס
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתג/ 674שינוי יעוד איזור מגורים "ב" לאתר לבנין צבורי - מסחרי חלקה 68 בגוש 11281 פור25/06/1970
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתג/ 795פורדיס, הרחבת דרך בשטח חקלאי02/03/1975
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתג/ 860תכנית מפורטת לחלוקת חלקה 24 בגוש 11285 בפרדיס למגרשי מגורים
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתג/ 862יעוד שטח לבית ספר בפרידיס, גוש 11286, חל' 4916/11/1978
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתג/ 862/ איעוד שטח לבית ספר בגוש 11286 בפרידיס21/04/1983
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתחכ/ 302אזור תעשיה - צפונית לפרדיס.
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתחכ/ 95/ אתחנת דלק סונול ישראל בע"מ על כביש פורדיס - מעין צבי13/08/1970
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתחפאג/ 380תכנית מיתאר פורדיס22/08/1968
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתחפאג/ 769(חכ / 77) - שכונת מגורים צפונית לפורדיס20/10/1977
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתחפאג/ 796פורדיס, בית המועצה המקומית07/10/1976
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתמק/ ש/ 563"חלוקה חדשה בדרום מערב פרדיס".03/03/1998
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתמק/ ש/ 694שינוי במקום שטחים ללא שינוי בגדלם, פרדיס.18/04/1997
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתמק/ ש/ 776הסדרת גישה לחלקה 5 בגוש 11288 פרדיס.04/08/1998
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתמק/ ש/ 800חלוקה חדשה בגבעת פרדיס.08/12/1998
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתמק/ ש/ 801הרחבת שביל קיים, פרדיס.20/03/1999
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתמק/ ש/ 837הרחבת שביל מס' 11 תוך תיקון התואי עפ"י הקיים במסגרת איחוד וחלוקה בהסכמת ב09/12/1999
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתמק/ ש/ 858שינוי בהוראות בינוי בדרום פרדיס.19/10/1999
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתמק/ ש/ 887חלוקה חדשה לחלקה 3 בגוש 11288, פרדיס14/12/2000
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתמק/ ש/ 889חלוקה חדשה לחלקה 8 בגוש 11288, פרידיס.31/01/2002
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתמק/ ש/ 892חלוקה חדשה לחל' 15 בגוש 11288, פרדיס.14/12/2000
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתמק/ ש/ 894חלוקה חדשה לחלקה 18 גוש 11288 פרדיס28/03/2001
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתמק/ ש/ 896חלוקה חדשה לחלקה 20 בגוש 11288, פרדיס.07/09/2000
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתמק/ ש/ 898חלוקה חדשה לחלקה 23 בגןש 11288, פרדיס.20/07/2006
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתמק/ ש/ 901חלוקה חדשה לחלקות 39 וחלקי חלקה 43 בגוש 11288, פרדיס.31/05/2001
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתמק/ ש/ 902חלוקה חדשה בחל' 40 בגוש 11288, פרדיס.31/05/2001
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתמק/ ש/ 945חלוקה חדשה לחלקה 22 בגוש 11288, פרדיס.31/10/2000
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתמק/ ש/ 949חלוקה חדשה לחלקה 21 בגוש 11288, פורדיס.04/02/2001
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתמק/ ש/ 960/ ההקטנת גודל מגרש מינימלי, פרדיס.04/12/2000
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתש/ 1007הסטת שביל וביטול קטע דרך ושצ"פ ויעוד למגורים, פרדיס18/08/2008
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתש/ 1134שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים ממזרח לכביש מס' 4 - פרדיס
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתש/ 1203שינוי יעוד חלקה מחקלאי למגורים בפרדיס23/02/2011
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתש/ 1316יצירת נגישות למבנים בשטח - פרדיס
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתש/ 1335"מוקד מסחרי - פרידיס מזרח"21/10/2010
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתש/ 1352חלוקה חדשה בדרום מזרח פרדיס
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתש/ 1352/ אהגדלת שטח ציבורי והסדרת חניה, ואיחוד וחלוקה בחלקות מגורים
חיפהחוף הכרמל, שומרון, פוריידיסתוכניתש/ 1384/ חכ/ 156/ טשכונות מזרחיות - פרדיס07/03/2012
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתש/ 3שכון נוה-עובד ע"י פורידיס14/09/1987
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתש/ 355שכונת מגורים דרומית פורדיס.09/07/1987
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתש/ 391תכנית מתאר פרדיס.05/05/1994
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתש/ 407שנוי לתכנית ג / 380 - פרדיס13/08/1989
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתש/ 425קרית חנוך וספורט בפרדיס.18/08/1989
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתש/ 707שטח למתקנים הנדסיים בדרום פרדיס20/11/2006
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתש/ 747הרחבת תוואי דרך בדרום פרדיס.25/07/2000
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתש/ 935דרך גישה מזרחית לישוב פרדיס מדרך מס' 70.31/07/2003
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתש/ 936הרחבת שביל והפיכתו לדרך משולבת גבעת פרדיס.23/05/2006
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתש/ במ/ 460הרחבה לשכונת מגורים צפונית בפרדיס.25/04/1991
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתש/ במ/ 558גבעת פרדיס30/04/1995
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתש/ מק/ 1021חלוקה חדשה לחלק מחלקה 11 בגוש 1128830/04/2003
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתש/ מק/ 1025קביעת קווי בנין בפרדיס13/12/2001
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתש/ מק/ 1025/ אקביעת קווי בניין בפרדיס22/03/2005
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתש/ מק/ 1035קרית חינוך וספורט פרדיס.21/07/2002
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתש/ מק/ 1036הגדלת שטח ציבורי פרדיס07/09/2005
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתש/ מק/ 1043הגדלת שטח ציבורי בגוש 11288 חלקה 7, בפרדיס31/05/2005
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתש/ מק/ 1081הרחבת דרך מס' 34 בגוש 11286 חל' 25 פרדיס07/01/2003
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתש/ מק/ 1087מרכז תרבות פרדיס09/05/2007
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתש/ מק/ 1128הקטנת קו בנין לשביל הולכי רגל בגבעת פרדיס24/03/2004
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתש/ מק/ 1136תוספת קומה רביעית בפרדיס10/11/2003
חיפהשומרון, פוריידיסתוכניתש/ מק/ 1190חלוקה חדשה לחלקה 6 בגוש 11288, גבעת פרדיס03/02/2005