תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, אשחרתוכניתג/ 18420הרחבה - אשחר21/05/2012
צפוןמשגב, אשחרתוכניתג/ 4158כפח אשחר26/04/1984
צפוןמשגב, אשחרתוכניתג/ 5098ישוב קהילתי , אשחר , שינוי למתאר06/11/1990
צפוןמשגב, אשחרתוכניתג/ 5308מרכז הישוב ושלב א' מגורים אשחר
צפוןמשגב, אשחרתוכניתג/ 6718שנוי יעוד לדרך מס'805 -אשחר לוטם22/06/1992
צפוןמשגב, אשחרתוכניתג/ במ/ 30אשחר19/04/1991
צפוןמשגב, אשחרתוכניתמש/ מק/ 30/ 1הקטנת קוי בנין צידיים, אשחר23/05/2001
צפוןמשגב, אשחרתוכניתמש/ מק/ 30/ 2תכנית חלוקה, אשחר - ערב אל נעים21/04/2005
צפוןמשגב, אשחרתוכניתמש/ מק/ 30/ 3שינוי קווי בניין מגרש 33 , אשחר16/06/2008
צפוןמשגב, אשחרתוכניתמש/ מק/ 97/ 104שינוי קוי בנין וקביעת הנחיות לבנית מחסנים בכל הישוב, אשחר