תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהקציר חריש, חריש-קציר, קצירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 173/ 3בקשה לתוספת אנטנה סלולרית על עמוד חשמל בתחום.
חיפהקציר חריש, חריש-קציר, קצירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 043/ 3ערר על אי מתן החלטה לבקשה למתקן תקשורת בישוב קציר
חיפהקציר חריש, חריש-קציר, קצירתוכניתמ/ 133כביש קציר רוחן.
חיפהקציר חריש, חריש-קציר, קצירתוכניתמ/ 338שכונת מזרחית - קציר18/11/2008
חיפהקציר חריש, חריש-קציר, קצירתוכניתמ/ 371קציר - קריית אומנים17/06/2009
חיפהקציר חריש, חריש-קציר, קצירתוכניתמ/ מק/ 112מגרש 1071 - בישוב קציר15/03/2007