תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהקרית טבעון, קרית חרשתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים03/ 293/ 3ערר על החלטת שמאי מכריע
חיפהקרית טבעון, קרית חרשתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 065/ 3בקשה לטופס 4 לאורווה ומחסן לגידול סוסים
חיפהקרית טבעון, קרית חרשתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה07/ 123/ 3אישור תוכנית טב/מק/241 החלפת שטחים בקרית חרושת
חיפהקרית טבעון, קרית חרשתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 9107/ 3ערר על דחית תביעת פיצויים מסילת העמק קרית חרושת
חיפהקרית טבעון, קרית חרשתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 9108/ 3ערר על דחיית תביעת פיצויים מסילת העמק קרית חרושת
חיפהקרית טבעון, קרית חרשתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 9109/ 3ערר על דחית תביעת פיצויים מסילת העמק קרית חרושת
חיפהקרית טבעון, קרית חרשתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 9110/ 3ערר על דחית תביעת פיצויים מסילת העמק קרית חרושת
חיפהקרית טבעון, קרית חרשתתוכניתטב/ 250שכונת נוף כרמל, קרית חרושת14/06/2011
חיפהקרית טבעון, קרית חרשתתוכניתטב/ מק/ 246איזון והחלפת שטחים בקרית חרושת19/05/2011
חיפהקרית טבעון, קרית חרשתתוכניתמק/ טב/ 62/ אגובה מבניםובינוי מחסניםבקרית חרושת.24/02/1998