תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהזבולון, ח'ואלדערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 15ערר על החלטה ו. מחוזית חיפה בתכנית זב/ 155/ ד - ישוב נופית
חיפהזבולון, ח'ואלדתוכניתזב/ 125/ גחלוקת חלקה 36 בגוש 10381 בכפר ח'ואלד13/03/2007
חיפהזבולון, ח'ואלדתוכניתזב/ 125/ השטח לגידול בעלי-חיים בח'ואלד
חיפהזבולון, ח'ואלדתוכניתזב/ 155/ אשינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א' ושצ"פ והצעת דרכים.
חיפהזבולון, ח'ואלדתוכניתזב/ 155/ דשכונת אלח'ואלד
חיפהזבולון, ח'ואלדתוכניתזב/ 203בריכת גובית13/10/2009