תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהזבולון, ראס עליתוכניתזב/ 198אדמות ראס עלי
חיפהזבולון, ראס עליתוכניתזב/ מק/ 216שינוי קווי בניין בראס עלי19/11/2007
חיפהזבולון, ראס עליתוכניתזב/ מק/ 217הקטנת קווי בניין - כפר ראס עלי19/11/2007
חיפהזבולון, ראס עליתוכניתזב/ מק/ 239/ 1הקטנת קוי בניין הקבועים בתכנית - ראס עלי12/09/2011