תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהזבולון, נופיתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 231/ 3שינויים מהיתר: מעקה מרפסת, מיקום פתחים, תקרת קומת עלית הגג, ציפוי
חיפהזבולון, נופיתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 109/ 3תכנית שינויים במפלסי הקומות, שינוי חזיתות, תוספת שטח. -נופית-
חיפהזבולון, נופיתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 347/ 3בניית מערכת פוטוולטאית ליצור חשמל על גג גן ילדים - נופית
חיפהזבולון, נופיתתוכניתזב/ מק/ 219שינוי קו בניין בנופית09/09/2009
חיפהזבולון, נופיתתוכניתזב/ מק/ 226שינוי קווי בניין - בנופית27/05/2009