תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזדרום השרון, בית ברל, רמת הכובש, שדה ורבורגבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 447תכנית ביוב רמת הכובש, שדה ורבורג, בית ברל למט"ד שד
מרכזדרום השרון, בית ברלתוכניתשד/ 1000/ 11קביעת ארכה נוספת של התקופה בה רשאית הועדה המקומית לתת היתר בניה.18/06/1996
מרכזדרום השרון, בית ברלתוכניתשד/ 1000/ 8קביעת ארכה נוספת של התקופה בה רשאית הוועדה18/02/1990
מרכזדרום השרון, בית ברלתוכניתשד/ 1000/ א/ 1/ 1.
מרכזדרום השרון, בית ברלתוכניתשד/ 1002/ 10/ א/ 3בנית מבני עזר וגדרות בשטחי מגורים.
מרכזדרום השרון, בית ברלתוכניתשד/ 1002/ 9שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לקרקע:לבנינים לתעשיה, למלאכה, לאחסון והספקה ולבנינים17/06/1993
מרכזדרום השרון, בית ברלתוכניתשד/ 1059יעוד קרקע למגורים, קייט, נופש ולמוסדות לימוד.16/03/1995
מרכזדרום השרון, בית ברלתוכניתשד/ 1059/ 6גן אירועים בית ברל, הסדרת פעילות קיימת במתחם. הוספת שמוש של גן אירועים.
מרכזדרום השרון, בית ברלתוכניתשד/ 1059/ 7מחתם ציבורי בית ברל - בי"ס יסודי ומוסדות ציבור13/03/2012
מרכזדרום השרון, בית ברלתוכניתשד/ 1060/ 6.
מרכזדרום השרון, בית ברלתוכניתשד/ 1206.
מרכזדרום השרון, בית ברלתוכניתשד/ 144תכנית מתקן שאיבה לביוב צור יגאל.30/06/1996
מרכזדרום השרון, בית ברלתוכניתשד/ 160יצירת מסגרת תכנונית ע"י שינוי יעוד מקרקע חקלאית .09/11/2000
מרכזדרום השרון, בית ברלתוכניתשד/ 462/ 9יעוד רצועת -קרקע להנחת צינור קו-דלק תת-קרקעי וקביעת תנאי שימוש בקרקע .05/08/1990
מרכזדרום השרון, בית ברלתוכניתשד/ 59/ 5הוחלט לאשר לפני שנת 1978 כולל.
מרכזדרום השרון, בית ברלתוכניתשד/ 694/ 8/ ב/ 2אזור תעשיה "חצב".
מרכזדרום השרון, בית ברלתוכניתשד/ 86/ 10הסדרת נחל סיר
מרכזדרום השרון, בית ברלתוכניתשד/ 91/ 1/ אקביעת אזורים והשמושים המותרים בהם, וזכויות הבניה.09/05/1991
מרכזדרום השרון, בית ברלתוכניתשד/ במ/ 1002/ 10/ אצור יגאל03/09/1992
מרכזדרום השרון, בית ברלתוכניתשד/ מק/ 104/ 9/ א/ 8מתן04/06/2002
מרכזדרום השרון, בית ברלבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 666גן אירועים בית ברל.