תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזדרום השרון, שדה חמדתוכניתגמ/ 130תוכנית גמ/ 13028/10/1958
מרכזדרום השרון, שדה חמדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 04/ 347/ 4אי קיום דיון בתביעת פיצויים
מרכזדרום השרון, שדה חמדתוכניתמשמ/ 105שינוי משבצות חקלאיות11/09/1988
מרכזדרום השרון, שדה חמדתוכניתמשמ/ 105/ 1לצרכי הסדר ורישום09/05/2001
מרכזדרום השרון, שדה חמדתוכניתשד/ 1006שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים חקלאים , ולהרחבת דרך ולשביל.25/03/1993
מרכזדרום השרון, שדה חמדתוכניתשד/ 130/ 11קביעת הוראות לתכנית מפורטת שדי חמד בהתאם להוראות תכנית מתאר מקומית28/04/1999
מרכזדרום השרון, שדה חמדתוכניתשד/ 130/ 12בריכת שחיה פרטית.
מרכזדרום השרון, שדה חמדתוכניתשד/ 130/ 13שינוי יעוד והמרת קרקע של חלק מ"הנחלה מגורים חקלאי" למגורים א'.16/05/1996
מרכזדרום השרון, שדה חמדתוכניתשד/ 130/ 16שינוי יעוד מאזור חקלאי,לאזור מגורים א', דרכים,דרכים משולבות, שצ"פ .30/03/2000
מרכזדרום השרון, שדה חמדתוכניתשד/ 130/ 2שנוי גבולות התכנית בהתאם לתשריט המצורף ושנוי יעוד מחלקות בהתאם לתשריט המצורף.31/05/1973
מרכזדרום השרון, שדה חמדתוכניתשד/ 130/ 3ביטול מגרשים לבעלי מקצוע והמתרם לחלק מחלקות נחלה מפוצלת.11/03/1982
מרכזדרום השרון, שדה חמדתוכניתשד/ 130/ 5שימוש חורג לאווזיה.10/04/1986
מרכזדרום השרון, שדה חמדתוכניתשד/ 130/ 6קביעת הוראות לתוכנית מפורטת שדי חמד בהתאם להוראות תכנית המתאר המקומית שד/ 100025/05/2000
מרכזדרום השרון, שדה חמדתוכניתשד/ 130/ 7שינוי יעוד ממגרש ציבורי ודרך לאיזור לבניני ציבור ולאיזור מגורים ומבני משק.10/12/1987
מרכזדרום השרון, שדה חמדתוכניתשד/ 130/ 8שינוי מיקום מספרי מגרשים,קביעת מרווחים צדדיים.28/11/1991
מרכזדרום השרון, שדה חמדתוכניתשד/ 130/ 9שינוי יעוד קרקע חקלאית ליעודי קרקע:אזורי מגורים א' ,אזור שטח פרטי פתוח.24/12/1992
מרכזדרום השרון, שדה חמדתוכניתשד/ 168.
מרכזדרום השרון, שדה חמדתוכניתשד/ 168/ 2אזור מסחר ושירותים שדי-חמד
מרכזדרום השרון, שדה חמדתוכניתשד/ מק/ 130/ 17שדי חמד - שינוים בקוי בנין21/05/2003
מרכזדרום השרון, שדה חמדתוכניתשד/ מק/ 130/ 18תוכנית שד/ מק/ 130/ 1812/05/2002
מרכזדרום השרון, שדה חמדתוכניתשד/ מק/ 130/ 2שדי חמד01/09/2003
מרכזדרום השרון, שדה חמדתוכניתשד/ מק/ 130/ 21שדה חמד- שינוי בקוי בנין09/01/2005
מרכזדרום השרון, שדה חמדתוכניתשד/ מק/ 130/ 22שינוי קו בניין אחורי,קביעת הוראות להוצאת היתרי בניה ולהריסת מבנים.15/03/2007
מרכזדרום השרון, שדה חמדתוכניתשד/ מק/ 130/ 23שדה חמד - שינוי קווי בנין.22/01/2009
מרכזדרום השרון, שדה חמדתוכניתשד/ מק/ 130/ 24שינוי קווי בנין.01/11/2009