תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים067/ 06/ 2הצבת קונטיינר
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים104/ 05/ 2היתר להקמת אנטנה סלולרית
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהבקשה ועדה מקומית14/ 202011מחפורת אגרגת טוף שימוש חורג בקרקע חקלאית
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים199/ 02/ 2תביעת פיצויים
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהבקשה ועדה מקומיתבוקעתא/ 002/ 2011עיבוד משטח אספלט להעמדת מיכלי תפוחים וגדר.
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 10275שינוי יעוד משטח חקלאי לתיירות, שינוי למתאר, בוקעתא
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 11672שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור תעשיה30/09/2001
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 11803שנוי יעוד מאזור חקלאי לתעשיה15/11/2005
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 11966אזור תעשיה זעירה ומלאכה
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 12772הרחבת אזור מגורים בבוקעאתא
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 13721תחנת תדלוק - בוקעתא
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 13978מחפורת הר אודם, הר אודם
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 14387לגיטימציה מבנה מגורים - אבו שאהין נסים ואקס-בוקעאתא
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 14392שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים - אבו שאהין פואז-בוקעתא
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 15048שינוי יעוד ממגורים למבני ציבור, בוקעאתא
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 15415שינוי יעוד משצ"פ לחקלאי, בוקעאתא26/02/2007
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 15450איחוד וחלוקה, רה תכנון באזור מלאכה, בוקעתא
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 15905תיירות ע"ש מחמד קאסם אבו שאהין , בוקעתא
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 16656שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תיירות ונופש, אזור שרותי דרך ותחנת תידלוק, בוקעאתא
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 16660שינוי מאזור חקלאי לאזור מלונאות ונופש ע"ש אבו עואד פואזי, בוקעאתא
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 17296שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים, בוקעאתא
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 17360שינוי משטח חקלאי לתעשיה, בוקעאתה
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 17389שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח תעשייה ע"ש אוסאמה אבו עואד, בוקעאתא
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 17447שינוי יעוד מחקלאי לשרותי דרך - תחנת תדלוק, בוקעאתה
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 17502שירותי דרך, בוקעאתא
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 18428קרית חינוך בוקעתא
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 18833הרחבת אזור תעשיה, בוקעאתא, ע"ש אוסמה אבו עואד
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 18853שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה, בוקעתא
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 18949שרותי דרך, בוקעאתא
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 18964מבני משק, בוקעאתא
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 19231התווית דרך שירות, בוקעתא
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 19367מסחר ותעשיה בוקעאתא
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 19439מבני משק, בוקעאתא
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 19762מבנים ומוסדות ציבור בוקעאתא
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 19764הזזת דרך מס' 64, בוקעאתא
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 5221תכנית מתאר בוקעתה
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 5578שנוי יעוד למגורים, בוקעתא
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 5604שנוי יעוד למגורים וחלוקה למגרשים, בוקעתא17/12/1989
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 5633שנוי יעוד לתעשיה, בוקעתא - (גניזה)
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 5634שנוי תואי דרך, בוקעתא - (גניזה)
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 5663שנוי תואי דרך ושנוי יעוד למגורים, בוקעתא
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 5664שנוי יעוד למגורים, בוקעתא - (גניזה)
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 6121מהווה שינוי לתכנית מתאר מס' 35021/12/1999
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 8349שנוי יעוד לבניני ציבור, בוקעתא
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 8377שנוי יעוד לשרותיים הנדסיים, בוקעתא
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 8419שינוי יעוד לתעשיה בוקעתא
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 8622שינוי בתקנון תוכנית מתאר - בוקעתא05/10/1995
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 9224שינוי יעוד מאזור מגורים א' לשרותים הנדסיים (מאגר מים), שינוי למתאר, בוקעתא.
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 9392שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה ומלאכה, והסדרת דרך גישה, שינוי למתאר, בוקעת09/04/1998
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתגנ/ 15416שינוי יעוד ממגורים לשצ"פ, בוקעאתא
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתגנ/ 15905תיירות ע"ש מחמד קאסם אבו שאהין, בוקאתא -עין ורדה
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתגנ/ 16303שינוי תקנוני לתכנית מתאר בוקעתא
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתגנ/ 16659שינוי מאזור חקלאי למגורים ע"ש אלקיש נדאל ויאסר, בוקעאתא
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתגנ/ 18119רצועת שצ"פ לאורך כביש 98, בוקעתא
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתגנ/ 18331יעוד קרקע למבני ציבור,מתקנים הנדסיים, דרכים ושצ"פ, בוקעתא01/12/2011
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתמח/ מק/ 11672/ 07/ 3שינוי קו בניין וגובה בניין ע"ש בית קרור אלשאעב , בוקעתא02/10/2008
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתמח/ מק/ 2000/ 3שינוי בקו בנין, דרך מס' 35, בוקעתא
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתמח/ מק/ 6121/ 10/ 4שינוי קווי בנין בשביל הולכי רגל, בוקעתא17/11/2011
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתמח/ מק/ 6121/ 10/ 6התאמת קו בניין קדמי לפי מצב קים, בוקעתא17/11/2011
צפוןמעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתמח/ מק/ בק/ 2000/ 3שיוני בקו בנין של דרך מס' 35, בוקעתא