תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזדרום השרון, מע"שערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהדש/ 06/ 352/ 4ערר בקשר לתכנית
מרכזדרום השרון, פתח תקוה, מע"שתוכניתמח/ 64/ דהתחברות לגשר זמני שלב א' מעל המסלול הדרומי של דרך 471.
מרכזדרום השרון, מע"שבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 483כפר מעש, איסוף וסילוק ביוב.
מרכזדרום השרון, מע"שתוכניתמשמ/ 106שד13/08/1992
מרכזדרום השרון, מע"שתוכניתמשמ/ 106/ 1שד18/11/1999
מרכזדרום השרון, מע"שתוכניתשד/ 1060כפר מעש26/02/1981
מרכזדרום השרון, מע"שתוכניתשד/ 1060/ 1לאפשר קו בנין מוקטן במגרשים צרים מ - 30 מטר.12/12/1982
מרכזדרום השרון, מע"שתוכניתשד/ 1060/ 19כפר מע"ש-שינוי יעוד ממגורים לשצ"פ.10/04/2011
מרכזדרום השרון, מע"שתוכניתשד/ 1060/ 2שינוי יעוד קרקע בחלק מחלקה (3 דונם צמודים לכביש) ממגורים 2 למגורים חקלאיי20/12/2005
מרכזדרום השרון, מע"שתוכניתשד/ 1060/ 20תכנית לתוספת יח"ד וחלוקה ל- 2 מגרשים, בכרך - כפר מעש.
מרכזדרום השרון, מע"שתוכניתשד/ 1060/ 21תוספת יח"ד ושינוי קו בניין לחלקה 61 בגוש 6721, כפר מעש.
מרכזדרום השרון, מע"שתוכניתשד/ 1060/ 3שינוי יעוד מאזור מגורים 2 לאזור מגורים ,חלוקת המגרש הקיים לשני מגרשים.16/01/1994
מרכזדרום השרון, מע"שתוכניתשד/ 1060/ 7.
מרכזדרום השרון, מע"שתוכניתשד/ 369/ 1חלוקת אזור משקי העזר ל- 14 מגרשים
מרכזדרום השרון, מע"שתוכניתשד/ 369/ 3להכין תכנית המכילה הגדלת שטח מבנה ציבור ע"י ביטול חלק מהדרך07/06/1968
מרכזדרום השרון, מע"שתוכניתשד/ 369/ 5להכין תוכנית מפורטת לשטח הנל לגבי תוכניות קודמות לפי הקיים.26/06/1969
מרכזדרום השרון, מע"שתוכניתשד/ 369/ 6המרת שטח התכנית מחקלאי למגורים עם משקי עזר, פתיחת דרכים וחלוקה לחלקות29/10/1970
מרכזדרום השרון, מע"שתוכניתשד/ 369/ 6/ אקביעת שטח בניה, מספר יחד ומספר קומות והקלה בקוי בניין צד בהתאם ללוח אזורים...
מרכזדרום השרון, מע"שתוכניתשד/ מק/ 1060/ 12שינוי קוי בנין
מרכזדרום השרון, מע"שתוכניתשד/ מק/ 1060/ 13שינוי בהוראות בדבר גודל מגרש שמותר להקים עליו בניין
מרכזדרום השרון, מע"שתוכניתשד/ מק/ 1060/ 17הגדלת שטח ציבורי
מרכזדרום השרון, מע"שתוכניתשד/ מק/ 1060/ 18הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית19/10/2006
מרכזדרום השרון, מע"שתוכניתתגפ/ 369כפר מעש08/01/1953