תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזדרום השרון, גבעת השלשהתוכניתגמ/ 470לא כלולה מטרה בתקנון10/03/1955
מרכזדרום השרון, גבעת השלשהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהדש/ 07/ 475/ 4תכנית שד/462/ 10
מרכזדרום השרון, גבעת השלשהתוכניתמשמ/ 98שינוי משבצות חקלאיות07/03/1989
מרכזדרום השרון, גבעת השלשהתוכניתשד/ 462גבעת השלושה29/07/1954
מרכזדרום השרון, גבעת השלשהתוכניתשד/ 462/ 10להסדיר את הפעילות בגן האירועים הקיים במסגרת חוקי התכנון והבניה.04/09/2007
מרכזדרום השרון, גבעת השלשהתוכניתשד/ 462/ 12.
מרכזדרום השרון, גבעת השלשהתוכניתשד/ 462/ 2גבעת השלושה -הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזדרום השרון, גבעת השלשהתוכניתשד/ 462/ 31גבעת השלושה שכונה קהילתית
מרכזדרום השרון, גבעת השלשהתוכניתשד/ 462/ 4פתיחת דרך חדשה, אזור תעשיה, הרחבת דרך מס' 121.19/08/1971
מרכזדרום השרון, גבעת השלשהתוכניתשד/ 462/ 6חלוקה מחודשת של שטח התכנית,קביעת אזורים,יעדים,תכליות ושימושים.26/08/1984
מרכזדרום השרון, גבעת השלשהתוכניתשד/ 462/ 7שינוי יעוד מאזור חניה ומאזור מבני משק לאזור מגורים19/06/1988
מרכזדרום השרון, גבעת השלשהתוכניתשד/ 650/ 7מעבדה לבדיקות מים וביוב. מאזור ציבורי פתוח לשטח למתקנים הנדסיים.
מרכזדרום השרון, גבעת השלשהבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 691תכנית בינוי גבעת השלושה. בנ/ 462/ 103
מרכזדרום השרון, גבעת השלשהתוכניתתממ/ 3/ 50תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 50 - גן הפיקוס גבעת השלושה