תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזדרום השרון, גני עםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 12/ 155/ 4היתר בניה
מרכזדרום השרון, גני עםתוכניתשד/ 143יצירת זכויות בניה ותנאים להוצאת היתר במגרש למגורים ובמשק עזר.14/11/1996
מרכזדרום השרון, גני עםתוכניתשד/ 150שינוי יעוד להמרת קרקע חקלאית לאזור מגורים מיוחד כבסיס לאחוד/חלוקת החלקה הקרקע01/12/1996
מרכזדרום השרון, גני עםתוכניתשד/ 213תוכנית מנדטורית מאושרת04/03/1948
מרכזדרום השרון, גני עםתוכניתשד/ 213/ 1לקבוע הוראות להקמת בריכת שחיה פרטית בחלקה הנ"ל באזור "מגורים חקלאיים".30/04/1991
מרכזדרום השרון, גני עםתוכניתשד/ 213/ 10שינוי מאזור פיתוח לאזור משק עזר מגורים.19/09/2007
מרכזדרום השרון, גני עםתוכניתשד/ 213/ 11שינוי מאזור פיתוח לאזור משק עזר.
מרכזדרום השרון, גני עםתוכניתשד/ 213/ 2שינוי יעוד של קרקע חקלאית לאזור מגורים מיוחד ומשק עזר.09/04/1998
מרכזדרום השרון, גני עםתוכניתשד/ 213/ 3שנוי יעוד להמרת חלק ממשק עזר לאזור מגורים מיוחד כבסיס לאחוד/חלוקת החלקה הקיימת05/08/1997
מרכזדרום השרון, גני עםתוכניתשד/ 213/ 4.
מרכזדרום השרון, גני עםתוכניתשד/ 213/ 6שינוי יעוד ממשק עזר לאזור מגורים מיוחד.05/05/2003
מרכזדרום השרון, גני עםתוכניתשד/ 213/ 7אחוד וחלוקה בהסכמה, שינוי משטח פיתוח למשק עזר מגורים ומגורים מיוחד ודרך מוצעת.27/03/2006
מרכזדרום השרון, גני עםתוכניתשד/ 213/ 9שינוי יעוד מאזור משק עזר לאזור מגורים מיוחד.25/06/2006
מרכזדרום השרון, גני עםתוכניתשד/ 917גני עם- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזדרום השרון, גני עםבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 659בית מגורים
מרכזדרום השרון, גני עםבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 665בית מגורים + בריכת שחיה + הריסות.
מרכזדרום השרון, גני עםבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 675בית מגורים גני עם.
מרכזדרום השרון, גני עםבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 676בית מגורים חד משפחתי מבוקש + בריכת שחיה + הריסה.
מרכזדרום השרון, גני עםבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 677בית חד משפחתי + הריסה.