תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזדרום השרון, מגשימיםתוכניתגמ/ 433/ 1לערוך תכנית מסודרת להקמת מושב .10/07/1958
מרכזדרום השרון, מגשימיםתוכניתמשמ/ 151מגשימים (שד)16/06/2000
מרכזדרום השרון, מגשימיםתוכניתמשמ/ 99/ שדמושב מגשימים09/11/1988
מרכזדרום השרון, מגשימיםתוכניתשד/ 433/ 10שינוי יעוד קרקע מאזור חלקות דור המשך עתידיות למגרשי מגורים, דרכים ושבילי גישה30/07/1992
מרכזדרום השרון, מגשימיםתוכניתשד/ 433/ 10/ 2.
מרכזדרום השרון, מגשימיםתוכניתשד/ 433/ 10/ אשינוי הוראות שטח מינימום לחלקות 341,340,339 לפי תכנית שד / 433 / 10.13/02/1994
מרכזדרום השרון, מגשימיםתוכניתשד/ 433/ 11שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי למגרשי מגורים,דרכים,אזור פרטי פתוח.15/06/1995
מרכזדרום השרון, מגשימיםתוכניתשד/ 433/ 12שינוי יעוד ממגרש חקלאי למגורים25/05/2000
מרכזדרום השרון, מגשימיםתוכניתשד/ 433/ 18מחקלאי לאזור מסחרי ולדרך מוצעת, קביעת שטחי מסחר, תכליות, שימושים, הוראות..
מרכזדרום השרון, מגשימיםתוכניתשד/ 433/ 20.
מרכזדרום השרון, מגשימיםתוכניתשד/ 433/ 22שינוי יעוד ממבני צבור למגורים.03/06/2009
מרכזדרום השרון, מגשימיםתוכניתשד/ 433/ 24מרכז מסחרי
מרכזדרום השרון, מגשימיםתוכניתשד/ 433/ 3מושב מגשימים- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזדרום השרון, מגשימיםתוכניתשד/ 433/ 4שנוי יעוד חלק ממגרש באזור חקלאי למגרש לתחנת דלק ומסעדה.24/02/1977
מרכזדרום השרון, מגשימיםתוכניתשד/ 433/ 6איחוד וחלוקה מחדש של החלקות.28/01/1988
מרכזדרום השרון, מגשימיםתוכניתשד/ 433/ 8קביעת אזורי תכנון חדשים וציון אזורי תכנון קיימים, חלוקת חלקות חקלאיות17/10/1988
מרכזדרום השרון, מגשימיםתוכניתשד/ 433/ 9שינוי קו בנין.13/02/1986
מרכזדרום השרון, מגשימיםתוכניתשד/ מק/ 433/ 13.
מרכזדרום השרון, מגשימיםתוכניתשד/ מק/ 433/ 14שינוי קו בניו מגרש 31325/02/2001
מרכזדרום השרון, מגשימיםתוכניתשד/ מק/ 433/ 15שינוי קו בנין06/05/2001
מרכזדרום השרון, מגשימיםתוכניתשד/ מק/ 433/ 17ישוב מגשימים04/12/2001
מרכזדרום השרון, מגשימיםתוכניתשד/ מק/ 433/ 19שינוי קו בניין צדדי וקדמי נקודתי הריסת מבנים ללא היתר10/10/2005
מרכזדרום השרון, מגשימיםתוכניתשד/ מק/ 433/ 25הסדרת קווי בנין לבית מגורים קיים.11/12/2008
מרכזדרום השרון, מגשימיםתוכניתשד/ מק/ 433/ 26שינוי קו בנין בתחנת תדלוק, מגשימים30/05/2012
מרכזדרום השרון, מגשימיםתוכניתתגפ/ 433התווית דרכים חדשות וביטול והרחבת דרכים קיימות.07/08/1952
מרכזדרום השרון, מגשימיםתוכניתתממ/ 3/ 26תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז-שינוי מס' 26- מגשימים