תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ולקחש"פ02/ חש/ 7על סרוב ולק"חשפ לתכנית ג/ 12420 כפר יאנוח
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים043/ 06/ 2דיר צאן לבשר
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים047/ 05/ 2סגירת קומת עמודים
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים053Q 04Q 2בניית גדר
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים066/ 03/ 2תשריט חלוקה
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים081/ 09/ 2סגירת קומת עמודים למגורים
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה104/ 11/ 2ערר על תכנית מפורטת מס' 09/2011
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדת ערר106/ 03/ 2הקמת מתקן תקשורת סלולרי
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים110/ 12/ 2בקשה למחסן חקלאי
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים115/ 09/ 2בנייה חדשה
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים124/ 03/ 2התנגדות למתן היתר בניה
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים154/ 09/ 2לגטימציה לבניה קיימת ותוספת מגורים
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים235/ 03/ 2תביעת פיצויים
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים236/ 03/ 2ערר על דחית תביעה לפיצויים לגבי הפקעת קרקע עפ"י תוכנית ג/7856
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים245/ 03/ 2תביעת פיצויים
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים246/ 03/ 2תביעת פיצויים
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים246/ 03/ 2'תביעת פיצויים
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים248/ 03/ 2תביעת פיצויים
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים249/ 03/ 2תביעת פיצויים
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים251/ 08/ 2תוספת מגורים
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים256/ 08/ 2תורן אנטנות
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתא/ 50תכנית אב ינוח ג'ת
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 10098שכונת חיילים משוחררים, שינוי למתאר, ינוח12/07/2001
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 10733שינוי למתאר, ינוח ג'ת
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 11102אזור מלאכה ותעסוקה ינוח ג'ת
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 11551שינוי יעוד מחקלאי למחצבה, מתאר 1, ג'ת
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 11799הרחבה לתכנית מתאר ינוח
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 12029שינוי יעוד מחקלאי למגורים, ינוח
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 12177שינוי לתכנית ג/ 5180, ינוח08/05/2002
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 12420שינוי יעוד מחקלאי למגורים א', ינוח12/12/2007
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 12755שינוי יעוד למגורים א' ודרך בג'ת הגלילית
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 13147שינוי לתכנית ג/2640 ג/5180 שבתוקף
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 13171שינוי לתכנית מתאר מקומית ג/ 5180
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 13266שינוי לתכנית ג/5180 בינוח30/04/2007
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 1335שינוי יעוד בג'ת
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 13372שינוי יעוד לשטח חקלאי מיוחד ודרך ביאנוח24/12/2009
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 13373בית מורשת ואתר הנצחה לעדה הדרוזית
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 13375שינוי יעוד מחקלאי למגורים א'18/08/2008
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 13489שנוי יעוד קרקע למגורים א' ודרך בג'ת הגלילית20/02/2008
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 13543שינוי לתכנית מתאר מקומית ג/5180 ינוח11/05/2004
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 13544ג'ת-אתר לבית ספר יסודי, שינוי ל - ג/ 684106/08/2003
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 13549שינוי לתכנית ג/5180 מחקלאי למגורים א' - ינוח
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 13700הרחבה ושינוי לתכנית מתאר ג/ 5180 - ינוח17/08/2005
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 13733שינוי יעוד חקלאי ודרך לתעשיה ודרך
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 13837שינוי לתכנית מתאר מס' ג/10098
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 13891שינוי יעוד מחקלאי למגורים א' - ינוח:
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 14043שנוי יעוד מחקלאי למגורים-כפר ינוח
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 14053שינוי לתכניות ג/ 5180, ג/ 5390, ג/במ/ 168 ותואמת
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 14073שינוי יעוד השטטח מחקלאי ודרכים למגורים ודרכים-ינוח ג'ת:
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 14112תחנת תידלוק ושרותי דרך על דרך 854-ינוח ג'ת:
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 14132שינוי יעוד מחקלאי ודרכים למגורים 3 א' ודרכים, שינוי ל-ג/ 5180
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 1433שנוי יעוד -ג'ת
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 14339שינוי יעוד למגורים א' 3, שינוי לתכנית ג/ 5180-ינוח
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 14451שנוי לתכנית ג/ 5180 ינוח
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 14481שינוי לתוכנית ג/ 5180 שבתוקף, בינוח
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 14483שינוי יעוד למגורים א' ודרך גישה, שינוי לתוכנית ג/ 2640 וג/ 5180 בינוח
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 14562שנוי יעוד מחקלאי למגורים א'ומבני ציבור ינוח
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 14585שנוי יעוד מחקלאי למגורים שנוי לג/ 9655 , ג'ת
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 14599שנוי תוואי דרך וקווי בניו, ינוח
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 14604שינוי יעוד מחקלאי למגורים,שפ"פ ודרך שינוי לג/ 5180
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 14688שנוי תוואי דרך ושנוי קווי בנין, ינוח
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 14804שנוי אחוזי בניה וקווי בנין ושנוי יעוד משצ"פ ודרך לשב"צ ודרך09/07/2006
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 14944אתר כרייה, אבן ושיש, ג'ת05/01/2012
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 14952שנוי יעוד מחקלאי ומגורים למגורים ודרכים, ינוח
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 15615שנוי יעוד מחקלאי ומגורים למגורים,שנוי לג/ 5052-ג'ת
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 15616שינוי יעוד מחקלאי ומגורים למגורים-ג'ת03/03/2009
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 15618ביטול כביש,ביטול חלוקה והצעת דרך חלופית בינוח
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 15619שכונת חיילים משוחררים בכפר ג'ת
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 15634בית העדה הדרוזית, ינוח02/04/2008
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 1567הרחבת תחום ג'ת
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 1570הרחבת תחום הבניה בכפר ינוח
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 16017שינוי יעוד מחקלאי למגורים, כפר ג'ת
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 16142שינוי יעוד למגורים ודרך גישה, ינוח
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 1747מחצבה -ינוח
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 18234תכנית מתאר יאנוח - גת
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 18479שנוי יעוד למגורים, ינוח
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 18498שנוי יעוד מחקלאי למגורים, מסחר ושצ"פ, ינוח
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 18719שינוי יעוד מחקלאי למגורים:כפר ינוח:
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 18729שינוי יעוד מאזור מגורים א', חקלאי ודרכים לאזור מגורים א ודרכים- ינוח
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 18897שנוי יעוד למגורים ודרך גישה, ינוח
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 18899שנוי יעוד מחקלאי למגורים א', שצ"פ ודרכים, ינוח
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 19176שנוי יעוד קרקע למגורים א', ג'ת הגלילית
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 19353שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב' והתויית דרך ינוח ג'ת
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 19492שכונת חילים משוחררים בינוח
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 19581שינוי יעוד מגורים ודרך גישה - יאנוח
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 19651תוכנית המהווה שינוי לתוכנית ג/ 4314 בחלוקת מגרשים וביעוד קרקע - כפר גת
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 19918שינוי יעוד קרקע בחלקה 87,בגוש 18750ג'ת הגלילית.
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 19971שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים והתווית דרך ג'ת
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 2090מחצבה, ג'ת
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 2091מחצבת שיש, ג'ת
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 2499שנוי יעוד למגורים, ג'ת20/09/1979
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 2571מתאר כפר ג'ת02/06/1983
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 2640תכנית מתאר, ינוח02/06/1983
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 2836שינוי יעוד מחקלאי למגורים12/11/1978
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 2892שנוי יעוד למגורים -ג'ת27/04/1980
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 2969שינוי יעוד למגורים - כפר ינוח27/03/1980
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 3065שנוי יעוד למגורים -ינוח05/02/1981
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 3181שנוי יעוד למגרש ספורט -ינוח
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 3236שנוי יעוד מחקלאי לספורט-ג'ת
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 3315שנוי יעוד וחלוקה -ינוח26/04/1984