תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזדרום השרון, ירחיבתוכניתגמ/ 104/ אירחיב04/08/1955
מרכזדרום השרון, ירחיבתוכניתשד/ 104/ 10שינוי יעוד מקרקע באזור בניני ציבור:לאזור מגורים ג',בעלי מקצוע,לאזור פרטי פתוח.28/10/1993
מרכזדרום השרון, ירחיבתוכניתשד/ 104/ 16שטח "קרקע חקלאית מיוחדת" הקמת רפת- רפת דלה אלי.28/11/2005
מרכזדרום השרון, ירחיבתוכניתשד/ 104/ 2ירחיב- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזדרום השרון, ירחיבתוכניתשד/ 104/ 25תוספת זכויות בניה ושינוי קו בניין - ירחיב
מרכזדרום השרון, ירחיבתוכניתשד/ 104/ 27תוספת זכויות בניה ושינוי קווי בנין במגרש 305, ירחיב.
מרכזדרום השרון, ירחיבתוכניתשד/ 104/ 34תוספת זכויות ב - 5 מגרשים ושינוי קו בניין, ירחיב.
מרכזדרום השרון, ירחיבתוכניתשד/ 104/ 5ירחיב מתן31/01/1990
מרכזדרום השרון, ירחיבתוכניתשד/ 104/ 6ירחיב
מרכזדרום השרון, ירחיבתוכניתשד/ 104/ 7ביטול מספור במגרשים המהווים חלק מנחלה מפוצלת18/02/1993
מרכזדרום השרון, ירחיבתוכניתשד/ 104/ 8/ א/ 1הרחבת ירחיב.
מרכזדרום השרון, ירחיבתוכניתשד/ 104/ 8/ א/ 2יעוד שטח ל-90 יח"ד - אזור מגורים א' ושינוי מיקום ל-5 יח"ד -19/09/2000
מרכזדרום השרון, ירחיבתוכניתשד/ 104/ 9/ א/ 3מחיקת סעיף 18.ב.7.1. (הדן בהקלות). בתכניות:30/01/1997
מרכזדרום השרון, ירחיבתוכניתשד/ 104/ 9/ א/ 6שינוי ביעודי שטח בתוך המגרשים ב-3 יח"ד באזור12/07/2007
מרכזדרום השרון, ירחיבתוכניתשד/ במ/ 104/ 9ישוב ירחיב ב'09/01/1992
מרכזדרום השרון, ירחיבתוכניתשד/ במ/ 104/ 9/ אירחיב ב'06/08/1992
מרכזדרום השרון, ירחיבתוכניתשד/ במ/ 104/ 9/ א/ 1ישוב ירחיב -מתן24/06/1993
מרכזדרום השרון, ירחיבתוכניתשד/ במ/ 104/ 9/ א/ 2ישוב ירחיב מתן.21/09/1995
מרכזדרום השרון, ירחיבתוכניתשד/ מק/ 104/ 22שינוי קו בניין קדמי למבנה מגורים,שינוי קו בניין אחורי למבנה חקלאי.15/03/2007
מרכזדרום השרון, ירחיבתוכניתשד/ מק/ 104/ 24שינוי קווי בנין לסככה.01/11/2009
מרכזדרום השרון, ירחיבתוכניתשד/ מק/ 104/ 28איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים במשק 32, ירחיב.28/02/2011
מרכזדרום השרון, ירחיבתוכניתשד/ מק/ 104/ 37שינוי קו בנין חזיתי לגגון, שושנה אהרון, משק 43 , ירחיב