תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזדרום השרון, גן חייםתוכניתגמ/ 594ביטול חלוקה קיימת, חלוקת השטח מחדש למגרשים חקלאיים, מסחרי.17/11/1960
מרכזדרום השרון, גן חייםתוכניתמשמ/ 125שינוי משבצות חקלאיות17/01/1991
מרכזדרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ 119/ 30תוכנית שד/ 119/ 30
מרכזדרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ 163הפעלת לול רביה באזור שיעודו חקלאי04/09/2006
מרכזדרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ 164.
מרכזדרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ 200גן אירועים פרדס גן חיים.
מרכזדרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ 204"מקום בצמרת" קביעת אזורי מגורים,אזור למסחר ותעסוקה,אזור למסוף תחבורה, ש.ב.צ.
מרכזדרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ 594/ 10שנוי יעוד מאז' למבני צבור וצבורי פתוח לאז' מגורים ב' ביחידות קרקע של כ--500 מר09/07/1992
מרכזדרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ 594/ 10/ 1/ אשינוי יעוד מאזור מגורים לאזור מבני ציבור ומאזור מבני ציבור למגורים.13/11/1994
מרכזדרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ 594/ 12לקבוע הוראות להקמת בריכת שחיה פרטית בחלקה הנ"ל באזור המגורים.27/08/1995
מרכזדרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ 594/ 13שינוי יעוד מקרקע חקלאית לקרקע למגורים חקלאיים באזור משק חקלאי12/11/1992
מרכזדרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ 594/ 14.
מרכזדרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ 594/ 15/ 1שינוי יעוד מאיזור חקלאי ואיזור מבני ציבור לאיזורי:מגורים, ציבורי פתוח, ודרכים.19/05/1994
מרכזדרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ 594/ 15/ 2.
מרכזדרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ 594/ 16תוכנית שד/ 594/ 16
מרכזדרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ 594/ 17קביעת הוראות להקמת בריכת שחיה.
מרכזדרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ 594/ 18בריכת שחיה פרטית
מרכזדרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ 594/ 19.
מרכזדרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ 594/ 2הכנת תכנית מפורטת הכוללת כל השינויים לגבי תוכניות קודמות
מרכזדרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ 594/ 24שנוי יעוד מאזור:בנייני צ' ו-מגורים לבעלי מקצוע לאזור:מגורים,שטח צ' פתוח ודרכים11/04/2000
מרכזדרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ 594/ 28משטח למבני ציבור לשטח לתחנת תדלוק.
מרכזדרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ 594/ 31שינוי יעוד ממשק חקלאי חלקות א' לאזור מגורים מיוחד.03/02/2003
מרכזדרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ 594/ 40שינוי יעוד ממשק חקלאי חלקות א לאזור מגורים א2.28/06/2007
מרכזדרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ 594/ 6מושב גן חיים14/06/1987
מרכזדרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ מק/ 594/ 15/ 2תוכנית שד/ מק/ 594/ 15/ 224/08/2000
מרכזדרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ מק/ 594/ 16מושב גן חיים - שינוי בקו בנין לבריכה21/01/2003
מרכזדרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ מק/ 594/ 27תוכנית שד/ מק/ 594/ 2706/03/2003
מרכזדרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ מק/ 594/ 30ישוב גן חיים - שינוי בקווי בנין04/09/2002
מרכזדרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ מק/ 594/ 32שינוי קו בנין לחניה מקורה03/05/2004
מרכזדרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ מק/ 594/ 34מושב גן חיים - שינוי קו בנין קדמי18/05/2004
מרכזדרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ מק/ 594/ 35איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים31/03/2005
מרכזדרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ מק/ 594/ 38שינוי קווי בנין27/09/2006
מרכזדרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ מק/ 594/ 41הוראות והנחיות בניה לבריכות שחיה במושב גן חיים במגרשים 378,379.26/03/2008
מרכזדרום השרון, גן חייםבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 657שמוש חורג גן אירועים