תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזדרום השרון, נוה ימיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 10/ 040/ 4שינויים במבנה קירור
מרכזדרום השרון, נוה ימיןבקשה ועדה מקומיתדשר/ 20100110שימוש חורג אחסנת ציוד כללי במבנה חקלאי קיים.
מרכזדרום השרון, נוה ימיןתוכניתמשמ/ 65שינוי משבצות חקלאיות29/02/1988
מרכזדרום השרון, נוה ימיןתוכניתשד/ 135.
מרכזדרום השרון, נוה ימיןתוכניתשד/ 156שינוי יעוד קרקע חקלאית לתחנת תדלוק (דרגה ב) על פי תמא / 18.08/12/1998
מרכזדרום השרון, נוה ימיןתוכניתשד/ 156/ 1תוכנית שד/ 156/ 1
מרכזדרום השרון, נוה ימיןתוכניתשד/ 156/ 5שינוי יעוד קרקע מקרקע חקלאית לשטח לסילוק פסולת בניין.23/06/2005
מרכזדרום השרון, נוה ימיןתוכניתשד/ 156/ 6תחנת תדלוק ושירותי דרך שטח אחסנת מיכלים ואביזרי תדלוק לשמוש בתחנה.
מרכזדרום השרון, נוה ימיןתוכניתשד/ 156/ 7שוק פתוח במתחם מפגש השלום.
מרכזדרום השרון, נוה ימיןתוכניתשד/ 160/ 2שינוי מקרקע חקלאית לתחמ"ש.,קביעת זכויות ומגבלות בניה.25/05/2000
מרכזדרום השרון, נוה ימיןתוכניתשד/ 86/ 1ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות, ביטול מקרקעי יעוד.13/05/1990
מרכזדרום השרון, נוה ימיןתוכניתשד/ 86/ 11איחוד וחלוקה של מגרשים כמשמעותם בפרק ג' סעיף ז' בהסכמת הבעלים,19/12/2002
מרכזדרום השרון, נוה ימיןתוכניתשד/ 86/ 12שינוי יעוד קרקע חקלאית למגורים א'15/07/1999
מרכזדרום השרון, נוה ימיןתוכניתשד/ 86/ 14שינוי יעוד לנופש כפרי.
מרכזדרום השרון, נוה ימיןתוכניתשד/ 86/ 19קביעת זכויות בניה,הגדלת שטח עיקרי,מרתף ופרגולה והקטנת שטחי השרות לפי הקיים.22/05/2008
מרכזדרום השרון, נוה ימיןתוכניתשד/ 86/ 2נוה ימין כביש גישה לאלפי מנשה04/08/1988
מרכזדרום השרון, נוה ימיןתוכניתשד/ 86/ 6קביעת הוראות לתכנית מפורטת נוה-ימין בהתאם להוראות תכנית מתאר מקומית שד / 1000.11/12/1994
מרכזדרום השרון, נוה ימיןתוכניתשד/ 86/ 8.
מרכזדרום השרון, נוה ימיןתוכניתשד/ במ/ 86/ 7נוה ימין.10/03/1994
מרכזדרום השרון, נוה ימיןתוכניתשד/ מק/ 86/ 15נוה ימין - שינוי בקו בנין.
מרכזדרום השרון, נוה ימיןתוכניתשד/ מק/ 86/ 18שינוי קווי בנין לבריכת שחיה.17/09/2009
מרכזדרום השרון, נוה ימיןתוכניתשד/ מק/ 86/ 20בניית בריכת שחיה במגרש 89 בהרחבה .19/12/2007
מרכזדרום השרון, נוה ימיןבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 641סככת אריזה ומחסן קרור.
מרכזדרום השרון, נוה ימיןבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 658מגד 4 גבעת עולם