תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזדרום השרון, טירה, רמת הכובשתוכניתמח/ 299שיפור דרך גישה לרמת הכובש וטירה
מרכזדרום השרון, בית ברל, רמת הכובש, שדה ורבורגבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 447תכנית ביוב רמת הכובש, שדה ורבורג, בית ברל למט"ד שד
מרכזדרום השרון, רמת הכובשתוכניתמשמ/ 67שינוי משבצות חקלאיות01/03/1988
מרכזדרום השרון, רמת הכובשתוכניתמשמ/ 67/ שדרמת הכובש10/12/1987
מרכזדרום השרון, רמת הכובשתוכניתשד/ 116.
מרכזדרום השרון, רמת הכובשתוכניתשד/ 126/ 1רמת הכובש- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזדרום השרון, רמת הכובשתוכניתשד/ 126/ 10הרחבת אזור המגורים קבוץ רמת הכובש
מרכזדרום השרון, רמת הכובשתוכניתשד/ 126/ 13רמת הכובש - דרכים26/01/2011
מרכזדרום השרון, רמת הכובשתוכניתשד/ 126/ 14/ ארמת הכובש - מגורים19/11/2012
מרכזדרום השרון, רמת הכובשתוכניתשד/ 126/ 2רמת הכובש- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזדרום השרון, רמת הכובשתוכניתשד/ 126/ 3/ אביטול ואיחוד של חלקות קיימות, חלוקה מחדש של שטח התכנית, קביעת אזורים ויעדים03/03/1983
מרכזדרום השרון, רמת הכובשתוכניתשד/ 126/ 5חלוקה מחודשת של שטח התכנית,קביעת איזורים,יעדים,תכליות ושימושים.14/06/1987
מרכזדרום השרון, רמת הכובשתוכניתשד/ 126/ 5/ אלהוסיף תכלית / שימוש "אולם אירועים" באזור ספורט של התכניות25/01/2000
מרכזדרום השרון, רמת הכובשתוכניתשד/ 126/ 6הפשרת קרקע חקלאית לבנית מאגר קולחים לקלוט מי שפכיםשל מועצה מקומית טירה וקיבוץ
מרכזדרום השרון, רמת הכובשתוכניתשד/ 126/ 8.
מרכזדרום השרון, רמת הכובשתוכניתשד/ 126/ 9תוכנית שד/ 126/ 9
מרכזדרום השרון, רמת הכובשתוכניתשד/ מק/ 126/ 11איחוד וחלוקה של מגרשים,זכות מעבר להולכי רגל ולרכב ושינוי קו בניין לכביש12/07/2006
מרכזדרום השרון, רמת הכובשתוכניתשד/ מק/ 126/ 13איחוד וחלוקה של מגרשים,ביטול זכות מעבר להולכי רגל ורכב.