תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזדרום השרון, כפר מל"לתוכניתהר/ 97קביעת אזור מגורים, חקלאי ודרכים.01/07/1965
מרכזדרום השרון, הוד השרון, כפר סבא, רעננה, כפר מל"לתוכניתמח/ 54/ דדרך מס' 531.31/12/2002
מרכזדרום השרון, כפר מל"לבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 482כפר מלל, איסוף וסילוק ביוב.
מרכזדרום השרון, כפר מל"לבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 550גאולת הירקון-נחל קנה, קו סניקה למט"ש כפר סבא
מרכזדרום השרון, כפר מל"לבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 620מאגר כפר מל"ל
מרכזדרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 1000/ 10קביעת ארכה נוספת של התקופה בה רשאית הועדה המקומית לתכנון ולבניה28/01/1993
מרכזדרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 1000/ 15קביעת ארכה נוספת של התקופה בה רשאית הועדה המקומית לתכנון ובניה, לתת היתרי בניה03/02/2003
מרכזדרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 1000/ 16קביעת תקופה בה רשאית הו. המקומית לתת היתרי בניה למבנים חקלאיים לישוב.
מרכזדרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 1000/ 9ביעת ארכה נוספת של התקופה בה רשאית הוועדה המקומית לתכנון ובניה09/05/1991
מרכזדרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19הרחבת רחוב הרצל לרוחב של 17.5 מטר בשטח שפוט "השרון הדרומי" במושב כפר מלל .27/03/1969
מרכזדרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 1להרחיב רחוב שרחבו 6 מטר בלבד ל10 מ' הרחוב מחבר את מגדיאל לשעבר למרכז הוד השרון18/06/1970
מרכזדרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 10המרת שטח קרקע חקלאית לשטח למגורים לבעלי מקצוע., המרת קרקע חקלאית לדרך.26/12/1996
מרכזדרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 11שינוי ייעוד מחקלאי למגורים24/07/2002
מרכזדרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 14שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לאזור שטח למבני ציבור.31/10/2004
מרכזדרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 17קביעת זכויות והוראות בניה בנחלה חקלאית.
מרכזדרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 18קביעת זכויות והוראות בניה בנחלה חקלאית,שינוי מ"אזור חקלאי" ל"מגורים וחקלאי בנח21/09/2006
מרכזדרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 19הקמת 6 יח"ד והרחבת דרך.30/05/2006
מרכזדרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 26שינוי מחקלאי למגורים א', קביעת זכויות בניה למבנים לפעילות לא חקלאיות (פלח).
מרכזדרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 27שינוי ממגורים לבעלי מקצוע לאזור מגורים א',קביעת זכויות בניה,ותנאים למתן היתר ב
מרכזדרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 32קביעת זכויות בניה - כפר מל"ל - דורון
מרכזדרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 35הגדרת ייעודי קרקע, קרסיק, חלקה 128 - כפר מלל
מרכזדרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 4הכנת תכנית מפורטת למושב כפר מלל
מרכזדרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 5שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי למגורים עם משקי עזר30/01/1986
מרכזדרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 5/ 1תוכנית שד/ 19/ 5/ 1
מרכזדרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 6להוות בסיס לאחוד וחלוקה מחדש של החלקות, מתן אישור לקוי בנין קיימים.01/07/1993
מרכזדרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 7הרחבת דרך מגדיאל לרוחב של 22 מ'13/11/1994
מרכזדרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 8המרת שטח קרקע חקלאית לשטח למגורים לבעלי מקצוע, המרת קרקע חקלאית לדרכים.27/02/1994
מרכזדרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 9שינוי יעוד מאזור מגורים לבעלי מקצוע לאזור מגורים א.10/07/2008
מרכזדרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 89קביעת אזורי מגורים א' וחקלאי. והרחבת דרכים.09/01/1964
מרכזדרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ מק/ 19/ 15כפר מל"ל - שינוי קו בנין27/05/2004
מרכזדרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ מק/ 19/ 16כפר מלל - שינוי קו בנין קדמי17/09/2003
מרכזדרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ מק/ 19/ 33תכנית איחודוחלוקה בנחלה 33, רוזנגרטן - כפר מל"ל.
מרכזדרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ מק/ 19/ 37שינוי קו בנין בחלקה 117, מגיללבסקי, כפר מל"ל
מרכזדרום השרון, כפר מל"לבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 690תוספת לבית מגורים ראשון קיים