תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזדרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 18קביעת זכויות והוראות בניה בנחלה חקלאית,שינוי מ"אזור חקלאי" ל"מגורים וחקלאי בנח21/09/2006
מרכזדרום השרון, כפר מל"לבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 690תוספת לבית מגורים ראשון קיים