תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזדרום השרון, שדה ורבורגתוכניתגמ/ 119/ 2הרחבה.02/04/1959
מרכזדרום השרון, שדה ורבורגערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 04/ 621/ 4סירוב להאריך החלטה הדוחה התנגדות לשינויים
מרכזדרום השרון, שדה ורבורגערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 08/ 233/ 4התנגדות לבניית לול
מרכזדרום השרון, בית ברל, רמת הכובש, שדה ורבורגבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 447תכנית ביוב רמת הכובש, שדה ורבורג, בית ברל למט"ד שד
מרכזדרום השרון, שדה ורבורגתוכניתמשמ/ 104שד18/04/1990
מרכזדרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ 119/ 10קביעת הוראות בניה למבנים הדרושים להפעלת לול רביה מאושר באזור שיעודו חקלאי.30/06/1991
מרכזדרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ 119/ 10/ 1הוספת שטחי שרות ללול רביה קיים, בשטח שלא יעלה על 300 מ"ר16/11/2000
מרכזדרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ 119/ 11שינוי ייעוד משטח חקלאי ל-שטח מגורים א',דרכים,שטח ציבורי פתוח.31/08/1995
מרכזדרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ 119/ 12לאשר קו בנים קיים17/07/2001
מרכזדרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ 119/ 13המרת קרקע חקלאית למגורים לבעל מקצוע - משק עזר, המרת קרקע חקלאית לדרך.14/11/1996
מרכזדרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ 119/ 14חלוקת שטח החלקה לשני מגרשים למגורים לבעלי מקצוע בהסכמת הבעלים.17/04/1997
מרכזדרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ 119/ 16שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לדרכים.28/04/1998
מרכזדרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ 119/ 22שינוי יעוד משטח חקלאי ל-שטח מגורים א',דרכים,שטח בנייני ציבור,רצועת ערוץ נחל.09/07/2000
מרכזדרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ 119/ 3לשנות חלוקת השטחים הקיימים ע"י אחוד חלקות וחלוקתם מחדש15/01/1970
מרכזדרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ 119/ 32שינוי יעוד שטח מגורים ומשקי עזר לשטח מגורים בנחלות.04/12/2008
מרכזדרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ 119/ 33זכות בניה למבנים חקלאיים, "פז פרי זהב"
מרכזדרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ 119/ 34שינוי שטח מגורים בנחלות לשטח משקי עזר.04/12/2008
מרכזדרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ 119/ 41הגדלת שטח עיקרי לפי הקיים, ע"י שינוי ממגורים א לשטח מגורים א מיוחד.21/07/2008
מרכזדרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ 119/ 42שינוי בקוי בנין בנחלה חקלאית.
מרכזדרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ 119/ 45התווית דרך משולבת בשדה ורבורג
מרכזדרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ 119/ 5הפיכת קרקע של שטח ציבורי פתוח לשטח חקלאי
מרכזדרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ 119/ 54תוספת זכויות בניה בחלקה 119 - שדה ורבורג14/06/2012
מרכזדרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ 119/ 6שנוי יעוד מאזור מגורים עם משקי עזר לאזור מגורים א, פתיחת דרכים חדשות11/09/1988
מרכזדרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ 119/ 6/ אשינוי שטח מאזור מגורים עם משק עזר למגורים בחלקות חקלאיות03/03/1983
מרכזדרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ 119/ 6/ בלהסדיר זכויות בניה למגרשים 314-31720/04/1995
מרכזדרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ 190תוכנית שד/ 190
מרכזדרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ 28תוכנית מנדטורית מאושרת10/05/1945
מרכזדרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ מק/ 119/ 27שדה ורבורג05/05/2002
מרכזדרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ מק/ 119/ 28שדה ורבורג31/05/2001
מרכזדרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ מק/ 119/ 29שדה ורבורג04/12/2001
מרכזדרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ מק/ 119/ 30שדה ורבורג
מרכזדרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ מק/ 119/ 31התרת בריכת שחיה פרטית24/02/2002
מרכזדרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ מק/ 119/ 36הגדלת מס' יח"ד ושינוי קוי בנין09/01/2005
מרכזדרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ מק/ 119/ 37איחוד וחלוקה של מגרשים.19/12/2007
מרכזדרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ מק/ 119/ 40הסדרת דרך וחניה לצרכי ציבור.28/05/2008
מרכזדרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ מק/ 119/ 43שינוי קו בנין צדדי.05/07/2007
מרכזדרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ מק/ 119/ 46הסדרת קווי בנין בנחלה בשדה ורבורג25/11/2008
מרכזדרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ מק/ 119/ 47שינוי קווי בנין לבריכה.16/03/2009
מרכזדרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ מק/ 119/ 48שינוי קווי בנין לבריכה.01/11/2009
מרכזדרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ מק/ 119/ 55הרחבת בית עלמין שדה ורבורג