תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזדרום השרון, כפר סירקיןתוכניתשד/ 1239להמיר חלק מאיזור לבניני צבור באיזור ספורט,שנוי מקום שטח ליחידה חקלאית בחלקה 1004/01/1979
מרכזדרום השרון, כפר סירקיןתוכניתשד/ 969כפר סירקין12/07/1979
מרכזדרום השרון, כפר סירקיןתוכניתשד/ 969/ 17כפר סירקין חלקה 1519/11/2012
מרכזדרום השרון, כפר סירקיןתוכניתשד/ 969/ 3השביל ישמש למעבר בלבד ולא תותר בו כל בניה.16/05/1991
מרכזדרום השרון, כפר סירקיןתוכניתשד/ 969/ 4חלוקה מחדש של חלקה 43 כדלהלן: 43א' +43ב' תהווה יעוד חקלאי בלבד20/12/1990
מרכזדרום השרון, כפר סירקיןתוכניתשד/ 969/ 5לאשר קווי בנין קיימים, קווי בנין צדדיים 3.30 מ'.23/12/1993
מרכזדרום השרון, כפר סירקיןתוכניתשד/ 969/ 6בריכת שחיה פרטית
מרכזדרום השרון, כפר סירקיןתוכניתשד/ 969/ גתוכנית שד/ 969/ ג13/05/2007
מרכזדרום השרון, כפר סירקיןתוכניתשד/ מק/ 969/ 1כפר סירקין06/05/2001
מרכזדרום השרון, כפר סירקיןתוכניתשד/ מק/ 969/ 15אחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים, הקלה בשטח הבניה.19/11/2007
מרכזדרום השרון, כפר סירקיןתוכניתשד/ מק/ 969/ 18איחוד וחלוקה בית ואזה - כפר סירקין.28/01/2010
מרכזדרום השרון, כפר סירקיןתוכניתשד/ מק/ 969/ 8כפר סירקין - אחוד וחלוקה בהסכמת בעלי הקרקע21/01/2004
מרכזדרום השרון, כפר סירקיןבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 663בניית בית פרטי שני בנחלה.
מרכזדרום השרון, כפר סירקיןבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 664בית שני על החלקה לבין ממשיך +הריסת מבנים.