תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים005/ 12/ 2תוספת ליח"ד קיימת
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים030/ 12/ 2תוספת מגורים+ הריסת קיר
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים064/ 06/ 2התנגדות לתוספת בניה
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים083/ 10/ 2היתר לבנית מכינה קדם צבאית
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים118/ 09/ 2תשריט לצרכי רישום
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים159/ 10/ 2הקמת מבנה מסחרי
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים161/ 02/ 2לגטימציה לסככות ומחסנים לבית מגורים קיים
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתבקשה ועדה מקומית17/ 13806תורן לאנטנת תיקשורת ומבנה יביל בשטחמ חקלאי
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים178/ 10/ 2תוספת בקומת עמודים+מחסן
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים192/ 11/ 2הרחבת מחסן/ מרתף דיון בהתנגדות
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים221/ 10/ 2הקמת מתקן תיקשורת קטן
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים245/ 09/ 2לגיטימציה לגלריות למבנה מסחרי קיים
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים261/ 11/ 2תוספת מגורים ליחידה קיימת
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 10052/ 088הגדלת צפיפות דיור - חצור04/11/2012
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 12103/ 047שינוי קו בנין, חצור גלילית
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 12759/ 069החלפת שטחים ביןחניה ומוסד ציבורי, חצור הגלילית
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 14554/ 070שינוי בהוראות קווי בניין גוש 13855 חלקה 121 מגרש 4-חצור
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 14554/ 074שינוי הוראות בנייה, חצור הגלילית
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 14554/ 075שינוי קו בנין, מגרש 10, חצור הגלילית16/01/2012
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 15179/ 076שינוי קווי בנין במגרש 73, חצור הגלילית10/10/2011
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 187/ 062בית הכנסת עת רחמים, חצור הגלילית14/06/2010
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 2464/ 026שינוי בקו בנין לפי הוראות סעיף 62א(א)4 חצור הגלילית.06/09/2001
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 2464/ 053מתן לגיטימציה לבניה, חצור הגלילית30/03/2009
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 2464/ 080שינוי קו בנין , איחוד וחלוקה בהסכמה, חצור הגלילית28/12/2011
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 3620/ 018שינוי בהורואת תכנית ג / 3620 לקו בנין לפי סעיף 62א(א)4 לחוק, חצור הגלילית
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 4175/ 001שינוי הוראות לקו בנין קבוע בג',4175 חצור הגלילית11/09/1997
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 4175/ 067שינוי הוראות קווי בנין, חצור הגלילית
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 4175/ 105שינוי יעוד תרש"צ - 1 / 06 / 1 חצור הגלילית
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 5070/ 025נוי בקו בנין לפי הוראות סעיף 6א(א)4 ,תוספת אחוזי יה כהקלה לסה"כ שטח מותר, ותו
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 5709/ 011שינוי הוראות קוי בנין לת.מתאר מקומית חצור הגלילית
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 5709/ 016איחוד וחלוקה למגרשים לפי סעיף 62א(א)1, חצור הגלילית15/11/2001
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 5709/ 11שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית ג / 5709 והסדרת מגרש בחלוקה, חצור הגלילית
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 6148/ 013הגדלת שטחים לצרכי ציבור לפי סעיף 62א(א)3 קריה חסידית, חצור הגלילית
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 6154/ 004שינוי קו בנין לפי הקיים בתכנית ג / 6154 חצור הגלילית07/06/1998
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 6154/ 005שכונת בנה ביתך, 65/42, חצור הגלילית01/12/2004
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 6154/ 022שינוי בקו בנין בהתאם להוראות סעיף 62א(א)4 חצור הגלילית
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 6154/ 030שינוי בהוראות קו בנין הקבוע.תוספת יח"ד ללא הגדלת סה"כ כל השטחים למטרות עיקריות
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 6154/ 040שינוי קו בנין, חצור הגלילית19/01/2005
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 7188/ 014שינוי הוראות לקו בנין לתכנית ג / 7188 לפי סעיף 62א(א)(4) לחוק התכנון, חצו06/01/1999
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 7188/ 032הוספת זכויות בנייה , חצור הגלילית07/07/2003
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 7188/ 033שינוי בהוראות תכנית ג/ 7188 לקווי בנין , חצור הגלילית17/12/2003
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 7188/ 036שינוי הוראות בניה לתכנית ג/ 7188 - חצור הגלילית05/05/2002
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 7188/ 042שינוי הוראות קו בנין והגדלת מס' יח"ד דיור, חצור הגלילית19/06/2003
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 7188/ 048שינוי קו בנין והגדלת מס' יח"ד במגרש, חצור הגלילית
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 9334/ 042שכונת הבוסתן, חצור הגלילית27/11/2003
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 9334/ 046שינוי בינוי מבניה רוויה מדורגת ליחידות צמודות
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 9334/ 051הרחבת שטחי ציבור, שכונת הבוסתן, חצור הגלילית13/06/2006
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 9334/ 057שכונת הבוסתן, חצור הגלילית
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 9334/ 073הגדלת היתר הבנייה בחלקה מ- 25 ל- 34 יח"ד, חצור הגלילית13/01/2010
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 10052חצור- קריה חסידית11/02/1999
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 10270"מרכז חצור" - חצור הגלילית
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 10431שינוי מיקום מבני ציבור ושצ"פ, חצור הגלילית11/04/2000
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 1051 - צפוןאיתור שטח למבני ציבור - חצור
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 1052אתור לביתני תעשיה -חצור
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 10555בית אוחנה
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 10691בית כנסת "בית אל" , חצור הגלילית09/07/2000
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 10722 גני ילדים וקיוסק -חצור
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 1073בית כנסת בחצור
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 1074אתור שטח למגורים ולמוסדות ציבור -חצור15/06/1972
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 11051שינוי יעוד ממגורים למבני ציבור11/04/2000
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 11472תכנית מס' 11472 - שיקום מחצבה, חצור
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 11728שינוי יעוד משצ"פ למגורים, חצור הגלילית
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 11807שינוי יעוד למתקנים הנדסיים ודרך גישה, חצור
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 11843הגדרת זכויות בניה בחצור הגלילית
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 11973שינוי יעוד משצ"פ למגורים, חצור23/10/2001
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 12103שכונות ותיקות בחצור הגלילית18/02/2004
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 12137הקריה החסידית בחצור הגלילית05/05/2003
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 12203הרחבת הקריה החסידית , חצור הגלילית13/02/2003
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 12759הגדרת זכויות והגבלות בנייה למבני ציבור בחצור31/12/2006
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 12898הסדרת כבישים - נוף המושבה בחצור הגלילית31/10/2004
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 12968הגדלת שטח מסחרי - מרכז חצור
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 1307אתור שטח למגורים רבי קומות -חצור
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 13076תוספת זכויות בניה למגרש , חצור הגלילית.15/02/2007
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 1332אתור שטח לביתני תעשיה -חצור
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 13416לןגיטימציה למבנה קיים
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 13472מרכז עסקים תיירות ספורט ונופש
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 1354אתור שטח לבניני תעשיה בחצור
צפוןאצבע הגליל, הגליל העליון, מרום הגליל, צפת, חצור הגלילית, מבואות החרמון, ראש פינהתוכניתג/ 13872יער ביריה וגן לאומי נחל דלתון08/11/2006
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 13990שינוי לתכנית ג/ 6154 ע"ש פבי-חצור הגלילית:28/06/2006
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 14022שכונת אשטרום-חצור הגלילית:
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 14062שינוי יעוד למלונאות נושפ ותרבות, חצור הגלילית
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 14203בית ספר שדה תורני-חצור הגלילית:27/03/2006
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 14351שינוי יעוד מאזור חקלאי למתקנים הנדסיים , חצור הגלילית
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 14554חצור הגלילית שיקום עירוני23/10/2006
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 14686שנוי יעוד ותוספת זכויות בניה, חצור
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 14687שנוי לתרש"צ 03/06/1, חצור
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 15291שכונת הבוסתן, חצור28/11/2005
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 1606אתור שטח למגורים -חצור
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 16101הרחבת שכונת הבוסתן-חצור הגלילית20/03/2008
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 16104תכנית מתאר חצור
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 17082ברכות מים, חצור הגלילית07/03/2010
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 1732מחצבה -חצור
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 18503בית כנסת נווה הרים, חצור הגלילית10/08/2011
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 1858הקריה החסידית - חצור23/01/1975
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 18771תכנית מתאר מקומית - חצור הגלילית
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 18975הקרדו הגלילי - שוק עירוני - חצור הגלילית
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 19437הדרך לשלום - תחנת תדלוק על כביש 90 - חצור הגלילית
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 19767אזור תעסוקה - חצור הגלילית
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 19830תחנת שאיבה לביוב - חצור הגלילית
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 20178מרכז תעסוקה ותירות - חצור הגלילית