תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזדרום השרון, אלישמעתוכניתהר/ 103הקמת קטע ממפעל המוביל הראשי. הסדרת זכויות16/10/1957
מרכזדרום השרון, אלישמעתוכניתמשמ/ 150שינוי משבצות חקלאיות07/03/2002
מרכזדרום השרון, אלישמעתוכניתשד/ 120לא נרשמו מטרות בתוכנית20/10/1955
מרכזדרום השרון, אלישמעתוכניתשד/ 434אלישמע אין מטרות בתוכנית20/10/1955
מרכזדרום השרון, אלישמעתוכניתשד/ 434/ 1תקונים בקו בנין ותיקונים בלוח אזורים.01/06/1972
מרכזדרום השרון, אלישמעתוכניתשד/ 434/ 11איחוד וחלוקה של מגרש מס' 91 ל- 2 מגרשים ללא שינוי יעוד הקרקע.22/07/2003
מרכזדרום השרון, אלישמעתוכניתשד/ 434/ 15שינו מחקלאי לתעסוקה יצירת מתחם עיסקי בסטנדרט גבוה ושינוי מחקלאי לבית עלמין.
מרכזדרום השרון, אלישמעתוכניתשד/ 434/ 22תחנת שאיבה אלישמע.13/10/2009
מרכזדרום השרון, אלישמעתוכניתשד/ 434/ 25שינוי ייעוד משצ.פ. למגורים, חלקה 77, מגידש - אלישמע
מרכזדרום השרון, אלישמעתוכניתשד/ 434/ 26תוספת זכויות בגוש 7258 חלקה 4, מגרש 171 אלישמע
מרכזדרום השרון, אלישמעתוכניתשד/ 434/ 3שינוי יעוד מאזורים: חקלאי ומגורים לאזורים: מגורים, חקלאי ודרכים.15/03/1996
מרכזדרום השרון, אלישמעתוכניתשד/ 434/ 6שינוי ייעוד מאיזור "חקלאי" לאיזור "מגורים" , "דרכים" ו-"שטח צבורי פתוח25/06/2001
מרכזדרום השרון, אלישמעתוכניתשד/ 434/ 7/ אהעברת שטח עיקרי ושטח שירות בתחנת הדלק מגג התחנה לקרקע, אלישמע
מרכזדרום השרון, אלישמעתוכניתשד/ 976הרחבת דרך קיימת,התווית דרכים חדשות כפי שמסומן בתכנית,ביטול דרכים קיימות.15/11/1973
מרכזדרום השרון, אלישמעתוכניתשד/ מק/ 434/ 12מושב אלישמע - שינוי קו בנין נקודתי08/05/2003
מרכזדרום השרון, אלישמעתוכניתשד/ מק/ 434/ 14מושב אלישמע - שינוי בקוי בנין וקביעת תנאים להוצאת היתר בניה09/01/2005
מרכזדרום השרון, אלישמעתוכניתשד/ מק/ 434/ 16שינוי קוי בניין
מרכזדרום השרון, אלישמעתוכניתשד/ מק/ 434/ 17איחוד וחלוקה של מגרשים10/02/2005
מרכזדרום השרון, אלישמעתוכניתשד/ מק/ 434/ 19איחוד וחלוקה,שינוי גודל שטח,קביעת קווי בנין27/09/2006
מרכזדרום השרון, אלישמעתוכניתשד/ מק/ 434/ 21שינוי קו בנין נקודתי.14/02/2008
מרכזדרום השרון, אלישמעתוכניתשד/ מק/ 434/ 22איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים ושינוי קוי בנין - אלישמע
מרכזדרום השרון, אלישמעתוכניתשד/ מק/ 434/ 3/ אהתקנת קווי חשמל ותקשורת תת- קרקעיים.
מרכזדרום השרון, אלישמעתוכניתשד/ מק/ 434/ 7מושב אלישמע04/06/2002
מרכזדרום השרון, אלישמעתוכניתשד/ מק/ 434/ 7/ אהעברת שטח עיקרי בתחנת הדלק מגג התחנה לקרקע, אלישמע.
מרכזדרום השרון, אלישמעתוכניתשד/ מק/ 434/ 8איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים11/06/2000
מרכזדרום השרון, אלישמעתוכניתשד/ מק/ 434/ 9שינוי קוי בניין18/01/2001
מרכזדרום השרון, אלישמעבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 618קדוח נפט גז מגד - 3.