תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתגמ/ 513רמות השבים10/03/1955
מרכזדרום השרון, רמות השביםבקשה ועדה מקומיתדרש/ 20060172מפעל המים בע"מ
מרכזדרום השרון, רמות השביםבקשה ועדה מקומיתדרש/ 20060238מגדלי הירקות ברמות השבים
מרכזדרום השרון, רמות השביםבקשה ועדה מקומיתדרש/ 20060384ורד רונית ואפרים שינויים בצורת המבנה
מרכזדרום השרון, רמות השביםבקשה ועדה מקומיתדרש/ 20100213רמות השבים - רח' התרנגול
מרכזדרום השרון, רמות השביםבקשה ועדה מקומיתדרש/ 20100494בית פרטי ברמות השבים
מרכזדרום השרון, רמות השביםבקשה ועדה מקומיתדרש/ 20100494/ אבית פרטי ברמות השבים
מרכזדרום השרון, רמות השביםבקשה ועדה מקומיתדרש/ 20110014רח' התרנגול רמות השבים
מרכזדרום השרון, רמות השביםבקשה ועדה מקומיתדרש/ 20120094תוספת בניה ברמות השבים
מרכזדרום השרון, רמות השביםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 04/ 1025/ 4ערר על שמאי מכריע
מרכזדרום השרון, רמות השביםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 04/ 987/ 4ערר על שמאי מכריע
מרכזדרום השרון, רמות השביםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 04/ 994/ 4ערר על שמאי מכריע
מרכזדרום השרון, רמות השביםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 05/ 104/ 4ערר על שמאי מכריע
מרכזדרום השרון, רמות השביםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 05/ 249/ 4אי מתן החלטה בבקשה למתקן תקשורת
מרכזדרום השרון, רמות השביםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהדש/ 07/ 443/ 4הר/מק/290/ 10/כג
מרכזדרום השרון, רמות השביםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהדש/ 12/ 004/ 4תוכנית שד/מק/55/290
מרכזדרום השרון, רמות השביםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 03/ 191/ 4דחיית תביעת פיצויים לפי סעיף 197
מרכזדרום השרון, רמות השביםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 03/ 218/ 4דחיית התנגדות להיתר לבית פרטי הכולל הקלה באחוזי בנייה
מרכזדרום השרון, רמות השביםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 03/ 219/ 4ערר על אישור תשריט חלוקה
מרכזדרום השרון, רמות השביםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 97/ 011/ 4תביעת פיצויים
מרכזדרום השרון, רמות השביםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 97/ 267/ 4תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק
מרכזדרום השרון, רמות השביםבקשה ועדה מקומיתהדר/ 20030274בקשה להיתר בניה גוש 6453 חלקה 40 רמות השבים
מרכזדרום השרון, רמות השביםבקשה ועדה מקומיתהדר/ 20030275בקשה להיתר בניה גוש: 6453 חלקה 41 רמות השבים
מרכזדרום השרון, רמות השביםבקשה ועדה מקומיתהדר/ 20030284בקשה להיתר בניה גוש 6453 חלקה 36 רמות השבים
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 2020תכנית אב לכל תחום שפוט הוד השרון.
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 1חלוקת השטח לאזורים20/08/1959
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 10רמות השבים15/04/1970
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 10/ ארמות השבים11/01/1973
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 10/ ברמות השבים15/02/1973
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 10/ גרמות השבים14/06/1979
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 10/ דהארכת שלבי בצוע ל10- שנים .25/12/1989
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 10/ הבריכות פרטיות- רמות השבים.17/07/1989
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 10/ חרמות השבים פרטית+שילטון30/11/1995
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 10/ טרמות השבים30/11/1995
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 10/ טזתוכנית הר/ 290/ 10/ טז27/01/2005
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 10/ ירמות השבים פרטית14/07/1994
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 10/ יאתעלת ניקוז בש.פ.פ.28/07/1996
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 10/ יב.03/02/1998
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 10/ יג.
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 10/ יט.
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 11רמות השבים18/09/1969
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 16רמות השבים17/07/1975
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 19רמות השבים29/04/1977
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 2רמות השבים17/09/1959
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 20קביעת שטח לספורט.01/05/1984
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 21רמות השבים21/06/1982
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 22רמות השבים בעלות פרטית.23/05/1989
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 25דרך הסולטן.15/03/2005
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 28תוכנית הר/ 290/ 2805/11/2002
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 29רח' משאבים, קביעת: אזור לחלוקה, הוראות בניה, ש.צ.פ. התווית דרכים חדשות.
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 3רמות השבים - בעלות פרטית+שלטון03/12/1959
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 4רמות השבים - בעלות פרטית+שלטון03/12/1959
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 5רמות השבים14/12/1961
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 6רמות השבים - בעלות פרטית+שלטון28/12/1961
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ מק/ 290/ 10/ ה/ 1תכנית בסמכות ועדה מקומית - הוד השרון08/05/2003
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ מק/ 290/ 10/ טואיחוד וחלוקה של מגרשים16/04/2000
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ מק/ 290/ 10/ יח.
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ מק/ 290/ 10/ כבשינוי קו בנין אחורי15/07/1999
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ מק/ 290/ 10/ כגאיחוד וחלוקה ללא הסכמה,שינוי והרחבת דרך,שינוי קווי בנין06/04/2006
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ מק/ 290/ 10/ כדשינוי קוי בניין16/05/2000
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ מק/ 290/ 10/ כואיחוד וחלוקה בהסכמה - רמות השבים01/07/2003
מרכזדרום השרון, הוד השרון, חוף השרון, כפר סבא, רעננה, רמות השביםתוכניתמח/ 183הגבלות שדה התעופה בהרצליה
מרכזדרום השרון, רמות השביםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 465הקמת מערכת ביוב ציבורית רמות השבים.
מרכז, תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, דרום השרון, הרצליה, רמת השרון, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביב, רמות השביםתוכניתמש/ 1תע"ש השרון
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתשד/ 290/ 10/ 31תוספת זכויות בניה למבנה מגורים,תוספת שטח עיקרי+שרות למבנה מגורים.19/01/2009
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתשד/ 290/ 10/ 36/ אתוספת זכויות בניה למגורים - רולס, רמות השבים.
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתשד/ 290/ 10/ 37קביעת הוראות וזכויות בניה בשטח מגורים בנחלה.
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתשד/ 290/ 10/ באיחוד וחלוקה בהסכמה,תוספת זכויות בניה,תנאים למתן היתר בניה,תנאים להריסת מבנים17/07/2006
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתשד/ 290/ 100תכנית מתאר רמות השבים
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתשד/ 290/ 48תוספת זכויות בניה וקביעת ק.ב. - קרן/טייבלום רמות השבים.10/08/2011
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתשד/ 290/ 50תוספת זכויות בניה בחלקה 326, גוש 6451, רמות השבים.07/05/2012
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתשד/ 290/ 51תכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת כל הבעלים לפי סעיף 121(2)בפרק ג סימן ז לחוק תו"ב
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתשד/ 290/ 52תוספת זכויות בניה, שינוי גובה מרתף ושינוי גובה המבנה - רמות השבים.
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתשד/ 290/ 57תוספת זכויות בנייה, גוש 6452 חלקה 295 - רמות השבים.
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתשד/ 290/ 58תוספת זכויות בניה, חלקה 96 גוש 6452 - רמות השבים
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתשד/ מק/ 290/ 38הגדלת שטח בריכת שחיה, רמות השבים.
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתשד/ מק/ 290/ 39איחוד וחלוקה מחדש של חלקות ברמות השבים.31/08/2009
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתשד/ מק/ 290/ 45יצירת אפשרות לניוד חלק משטחי השירות התת קרקעיים המותרים .23/04/2009
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתשד/ מק/ 290/ 46שינוי קווי בניין במגרש למגורים.19/05/2011
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתשד/ מק/ 290/ 49חלוקת מגרש ללא תוספת זכויות בנייה, טשרניחובסקי, רמות השבים02/08/2012
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתשד/ מק/ 290/ 55תוספת יח"ד שופט ברקאי, רמות השבים - חלקה 9 גוש 6589.
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתשד/ מק/ 290/ 59שד/ מק/ 290/ 59-שינוי חלוקת שטחי בניה, גוש 6452, חלקות 123,136-רמות השבים.02/04/2012
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתשד/ מק/ 290/ 60שינוי קו בנין צידי, גוש 6451 חלקה 93, רמות השבים
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתשד/ מק/ 290/ 61שד/ מק/ 290/ 61
מרכזדרום השרון, רמות השביםבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 671דרוגן בע"מ, שמוש חורג למטרת מסעדה, "דרוגן".
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתתגפ/ 282רמות השבים25/01/1951
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתתגפ/ 290רמות השבים24/05/1956
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתתגפ/ 291התכנית מוצעת לצרכי שיכון עולים.17/07/1951
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתתגפ/ 372רמות השבים31/12/1953