תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזזמורה, מזכרת בתיהערר על החלטת ולקחש"פ03/ חש/ 7ערר על החלטת ולק"חשפ לדחות ת. זמ/ מק/ 276 ת. תדלוק ממזכרת בתיה
מרכזזמורה, מזכרת בתיהערר על החלטת ולקחש"פ04/ ש/ 12ערר על החלטת ולק"חשפ לדחות את הבקשה לשימוש חורגלגן ארועים ת.זמ/ ש/ 365
מרכזזמורה, מזכרת בתיהישות כללית05/ המ/ 70בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) ת. זמ/ 260
מרכזזמורה, מזכרת בתיהערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 48ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית זמ/ 52/ 2 - מזכרת בתיה
מרכזזמורה, מזכרת בתיהישות כללית10/ המ/ 8בקשת להארכת מועד לפי 197, תכנית זמ/ 250/ 2
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתבר/ 36/ 2להרחיב את שכונת העולים הקיימת05/01/1967
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתבר/ 46תכנית מס' בר/4614/12/1967
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתגז/ 36מזכרת בתיה15/09/1960
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתגז/ 51מזכרת בתיה07/09/1961
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתגז/ 70מזכרת בתיה06/02/1964
מרכזזמורה, מזכרת בתיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 04/ 966/ 4מתן היתר לקו ביוב
מרכזזמורה, מזכרת בתיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 05/ 25/ 4סירוב להקלות ולחצר מונמכת וחישוב שטחים של חדר מדרגות
מרכזזמורה, מזכרת בתיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 06/ 371/ 4אי מתן החלטה בדבר פיצויים בגין תוכנית מח/54/ד
מרכזזמורה, מזכרת בתיהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהזמ/ 07/ 112/ 4דחיית תכנית לתוספת יח"ד והפרדת בניינים
מרכזזמורה, מזכרת בתיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 07/ 415/ 4תוספת חדר על גג
מרכזזמורה, מזכרת בתיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 08/ 379/ 4מח 99
מרכזזמורה, מזכרת בתיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 09/ 130/ 4התנגדות להקמת יח"ד
מרכזזמורה, מזכרת בתיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 10/ 146/ 4העתקת תורן אנטנה
מרכזזמורה, מזכרת בתיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 11/ 061/ 4הקמת גדר
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 200מזכרת בתיה
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 200/ 1הוראות לבניה בשטח חקלאי.
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 201מזכרת בתיה28/04/1983
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 203תכנית מס' זמ/20321/10/1982
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 204פרטית24/05/1984
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 205תכנית מס' זמ/20414/07/1983
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 205/ 10מזכרת בתיה01/12/1996
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 205/ 11חלוקת החלקה לשני מגרשים א' ו-ב' ושינוי יעוד של מגרש ב'19/09/2002
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 205/ 7מזכרת בתיה04/03/1990
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 205/ 8מזכרת בתיה21/05/1992
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 206/ 1קביעת בנינים וחזיתות לשימור ושיחזור19/08/1997
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 206/ 2תוכנית זמ/ 206/ 2
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 206/ 3שינוי יעוד מגרש צ-2 משטח לבנין ציבורי למגורים א'.24/12/2006
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 209/ 1מגורים א'. מזכרת בתיה09/05/1991
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 209/ 2הקטנת קו בנין11/11/1993
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 210/ 1פרטית13/04/1988
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 210/ 2פרטית22/04/1990
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 210/ 5שינוי יעוד מאזור מגורים א' לשטח לבניני ציבור.
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 211ביטול מגרש לבנין מסחרי ויעוד המגרש לאזור מגורים ב'01/03/1984
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 216הגדלת אחוזי בניה,במגרשים מ-%25 בקומה אחת קיימת ל-%50 בשתי קומות (קוטג')30/08/1984
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 217הגדלת דירות קיימות- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 221תכנית מס' זמ/22130/06/1985
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 221/ 1תכנית מס' זמ/1/22110/09/1989
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 222פרטית29/08/1985
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 223תוכנית מס' זמ/22318/04/1988
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 224שינוי תכנית מיתאר מקומית מס' זמ/22424/03/1988
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 224/ 2מזכרת בתיה
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 224/ 4איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים14/05/2000
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 225קביעת מגרש לשיפור תנאי מגורים.13/02/1986
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 226אחוד וחלוקת מגרשים ושינויי יעוד ללא הסכמת בעלים, שינוי לתכנית R/6
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 226/ 1שינוי ייעוד וחלוקת מגרש בהסכמת בעלים שינוי לתכנית מתאר R/6
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 227תוכנית מס' זמ/22711/08/1985
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 228בעלות פרטית31/07/1988
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 228/ 1.
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 232מזכרת בתיה24/06/1990
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 233שינוי צורת הבינוי בבלוק 108 לפי תכנית הבינוי המצורפת24/03/1988
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 234מזכרת בתיה29/09/1989
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 235תכנית מס' זמ/23517/07/1989
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 236מזכרת בתיה20/01/1994
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 238תכנית מס' זמ/23811/02/1997
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 238/ 1מזכרת בתיה10/04/1997
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 238/ 2הקטנת שטח המגרש להקמת 2 יח"ד (דו-משפחתי) מ-750 מ"ר ל-500 מ"ר.28/11/2001
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 238/ 4תוכנית זמ/ 238/ 4
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 238/ 5חלוקת החלקה לשני מגרשים בעלי יעוד אזור מגורים א' בהסכמת הבעלים.
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 238/ 5/ 1חלוקת חלקה 73 וקביעת זכויות בניה.
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 239תכנית מס' זמ/23922/04/1990
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 239/ 1/ 3מזכרת בתיה12/02/1996
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 240מזכרת בתיה
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 241שילטון27/08/1989
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 242זמורה27/08/1989
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 243/ 5הוספה של יח"ד והגדלה לזכויות בנייה25/01/2000
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 243/ 6.
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 243/ 7תוכנית זמ/ 243/ 7
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 243/ 7/ 1הגדלת בית ספר ממלכתי דתי ע"ש יוסף בורג.26/06/2011
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 246אזור תעשיה עתירת ידע בכניסה הדרומית למושבה מדרך 411
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 248פרטית30/06/1991
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 249/ 4בניה בחלל הגג26/10/1995
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 249/ 6שינוי יעוד חלק משטח לבניני ציבור לדרך ולשטח צבורי פתוח.29/06/2009
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 250פיתוח אזור תעשיה בקצה הדרומי של המושבה.29/10/1992
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 250/ 2שינוי ייעודי הקרקע מאזור תעשיה לשטחים למגורים לבנית 1603 יח"ד21/05/2007
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 251פרטית+שילטון06/01/1994
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 253שיקום שכונות31/08/1995
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 255הקמת תחנת תדלוק23/09/1999
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 256הקמת בית כנסת.25/01/1996
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 257איחוד וחלוקה ללא הסכמה05/06/2000
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 257/ 1שינוי יעוד חלק מש.צ.פ לש.פ.פ22/08/2012
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 260תכנון מחדש23/09/1999
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 261.
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 263שינוי יעוד השטחים המסומנים בתכנית, מאזור תעשייה, לאזור מבני ציבור13/08/1998
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 263/ 2שינוי ייעודי הקרקע משטח חקלאי ותעשייה לשטחים למגורים, בנייני ציבור, מסחר.30/03/2000
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 263/ 2/ 1שינוי יעוד משטח מסחרי למגורים א', וכן שינוי בניין צדדי.20/08/2006
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 263/ 2/ 5שינוי יעוד של מגרש ממסחר למגורים
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 263/ 3תוכנית זמ/ 263/ 3
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 263/ 3/ 1מתחם מגורים ברובע רבין מזכרת בתיה.
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 266אזור תעשיה מזכרת בתיה
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 266/ 1אזור תעסוקה מזכרת בתיה
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 271בריכות שחיה פרטיות
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 277תוכנית זמ/ 277
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 280שמוש בחלל גג רעפים למגורים, תוספת בניה על גג שטוח14/07/2004
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 281שינוי יעוד מאזור R/6 לשטח לבניני ציבור, קביעת בנין לשימור ושחזור.
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 287אמפיפארק בכניסה לישוב מזכרת בתיה שינוי לתכנית מתאר R/6 ולתממ/ 21/3