תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתבר/ 571/ 1תכנית מס' בר/1/57107/02/1963
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתבר/ 571/ 11תכנית מס' בר/11/57123/01/1964
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתבר/ 571/ 13תכנית מס' בר/13/57107/01/1965
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתבר/ 571/ 16קרית עקרון16/12/1965
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתבר/ 571/ 17קריית עקרון13/04/1967
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתבר/ 571/ 18תכנית מס' בר/18/57106/07/1967
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתבר/ 571/ 2תכנית מס' בר/2/57107/02/1963
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתבר/ 571/ 20תכנית מס' בר/20/57106/07/1967
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתבר/ 571/ 22תכנית מס' בר/22/57104/01/1968
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתבר/ 571/ 23תכנית מס' בר/23/57101/02/1968
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתבר/ 571/ 24איחוד החלקות הנ"ל וחלוקתם מחדש בתהאם לתשריט המצורף01/02/1968
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתבר/ 571/ 26תכנית מס' בר/26/57103/12/1970
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתבר/ 571/ 27קרית עקרון12/09/1968
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתבר/ 571/ 28קרית עקרון19/02/1970
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתבר/ 571/ 30קרית עקרון28/05/1970
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתבר/ 571/ 32קרית עקרון - אזור תעשיה10/12/1970
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתבר/ 571/ 4תכנית מס' בר/4/57107/06/1962
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתבר/ 571/ 5תכנית מס' בר/5/57107/11/1963
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתבר/ 571/ 6תכנית מס' בר/6/57118/07/1963
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתבר/ 571/ 8קרית עקרון04/07/1963
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתבר/ 571/ 9תכנית מס' בר/9/57107/01/1965
מרכזזמורה, קרית עקרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 05/ 255/ 4צמצום שימוש חורג מתעשייה למסחר
מרכזזמורה, קרית עקרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 06/ 342/ 4השלמת גדר איסכורית מעל גדר בלוקים
מרכזזמורה, קרית עקרוןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהזמ/ 07/ 149/ 4דחיית תכנית זמ/ מק/ 7/329 לשינוי יעוד
מרכזזמורה, קרית עקרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 07/ 287/ 4התנגדות לתוספת מבנה
מרכזזמורה, קרית עקרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 08/ 331/ 4בקשה לשימוש חורג במבנה תעשיה בשטח של 47.68 מ"ר מתעשיה למסחר
מרכזזמורה, קרית עקרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 12/ 200/ 4שימוש חורג מתעשיה למסחר
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 27שינוי ייעוד מחקלאי למגורים וביטול דרך
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 27/ 1/ אשינוי סעיף 8 בתב"ע בר/1/2731/05/1973
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 27/ 1/ בקרית עקרון24/05/1979
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 300קרית עקרון01/07/1982
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 301תכנית מפורטת מס' זמ/30119/02/1981
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 301/ 1תכנית מס' זמ/1/30129/09/1989
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 301/ 1/ 1שינוי מאזור מגורים א' לשטח לצרכי ציבור13/05/1999
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 301/ 2זמ/2/30119/03/1992
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 301/ 39/ 1תכנית מס' זמ/1/39/30129/09/1989
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 301/ 4קרית עקרון28/05/1996
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 301/ 5עדכון גודל מגרש מינ' ויצירת שביל09/03/2000
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 301/ 7שינוי במערכת הדרכים13/07/1997
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 303קרית עקרון31/01/1991
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 303/ 2תוכנית זמ/ 303/ 2
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 303/ 4קריית חינוך קריית עקרון.16/09/2010
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 304קרית עקרון30/06/1983
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 305צומת בילו03/07/1988
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 308קרית עקרון01/06/1986
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 313/ 1שינוי קוי בנין לחזית - 5 מ' או לפי התשריט.הרחבת דירות מגורים קיימות בהתאם לתשר30/06/1991
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 314תכנית מס' זמ/31413/02/1986
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 315קרית עקרון01/03/1988
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 316קרית עקרון01/03/1988
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 317תכנית מס' זמ/31729/10/1989
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 318/ 10שינוי התכנית מס' זמ / 571 / 53 תוך תכנון מחדש25/07/1990
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 320אזור תעשיה16/01/1994
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 322/ 2שינוי יעוד לשב"צ ולמגורים א'13/05/1999
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 323קביעת זכויות בניה לאזור תעשיה קיים31/12/1992
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 325/ 2תוכנית זמ/ 325/ 2
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 325/ 3שינוי יעוד שטח מסחרי לאזור מגורים א'19/09/2002
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 325/ 4שינוי ממגורים א' למגורים ג', הגדלת מס' יח"ד ללא הגדלת סך כל השטחים העיקריים.04/09/2007
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 326קרית עקרון18/12/1994
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 327קרית עקרון21/04/1996
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 328אזור התעשיה "ברנר" מ.א. קרית עקרון.
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 329/ 1תוכנית זמ/ 329/ 1
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 329/ 11חניה בש.צ.פ, קרית עקרון
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 33תכנית מס' זמ/3315/03/1973
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 33/ 1התוית דרכים וקביעת רוחבן כמסומן בתסריט10/09/1980
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 330.
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 330/ 1בית כנסת
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 331קרית עקרון
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 333היתר למחסני חצר.
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 334תנובה אזור תעשיה ומסחר קרית עקרון24/07/2002
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 335שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור אחסנה מחסני מכר ומסחר.12/09/2002
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 336אזור משולב - תעשיה/מסחר ושרותים.בק.קרקע:מסחר ושרותים. בקומות א ו-ב:תעשיה עקרון27/11/2007
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 336/ 2שינוי יעוד מתעשיה מסחר ושרותים לתעסוקה,מבני ציבור ומסחר בית תדמור,בילו סנטר
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 339שינוי יעוד של "אזור לתעשיה" ל "אזור מסחרי".קביעת הוראות בניה ל"אזור למסחרי".
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 339/ 1אזור מסחרי בצומת בילו, קרית עקרון
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 571/ 19קרית עקרון- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 571/ 27/ 2חלוקת השטח למגרשי בניה, שטחי ציבור ודרכים.07/03/1989
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 571/ 28/ אקרית עקרון24/05/1979
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 571/ 29קרית עקרון06/11/1975
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 571/ 32/ 2קרית עקרון09/04/1981
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 571/ 32/ אקרית עקרון-אזור התעשיה24/02/1980
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 571/ 33קרית עקרון- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 571/ 34קרית עקרון03/02/1972
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 571/ 35ביטול וחלוקה הקיימת באזור מגורים א', שטח צבורי פתוח ושבילים01/01/1976
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 571/ 37תכנית מס' זמ/37/57125/09/1973
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 571/ 39שינוי החלוקה הקיימת וניצול יעיל יותר של השטח19/07/1973
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 571/ 41קרית עקרון12/04/1973
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 571/ 42שינוי החלוקה הקיימת וניצול יעיל יותר של השטח.12/04/1973
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 571/ 43תכנית מס' זמ/43/57112/04/1973
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 571/ 44זמורה29/04/1977
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 571/ 44/ 1ביטול החלוקה הקיימת, שינוי יעוד שטח מאזור מגורים ג' לאזור מיוחד,ביטול דרך10/11/1977
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 571/ 44/ 2מועצה מקומית קרית עקרון04/01/1979
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 571/ 44/ 2/ 1הוסטל בקרית עקרון08/01/2004
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 571/ 45תוכנית זמ/ 571/ 4528/02/1974
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 571/ 46לפתוח שבילי גישה למקלטים28/02/1974
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 571/ 47הגדרת הוראות בניה ושמוש בקרקע20/11/1975
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 571/ 48שינוי יעוד מחקלאי למגורים23/09/1976
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 571/ 49הרחבת דרך קיימת מ- 10 מ' ל- 15 וקביעת קוי בניה 5 מ' במקום 8 מ
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 571/ 50שינוי שטח ציבורי פתוח (שביל) לכביש ברוחב 12 מ' והסדרת בעיות ניקוז השטח
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 571/ 51התווית דרך חדשה, בטול דרך קיימת04/05/1975
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 571/ 53קרית עקרון15/11/1979